امنیت

بیست وشش طالب مسلح در قندهارکشته شدند

شهرقندهار/ ۲۶ دلو/ باختر
بیست وشش طالب مسلح در نبرد با نظامیان در قندهار کشته شدند وده طالب دیگر زخم برداشتند.
این نبرد ها شب گذشته هنگامی رخ داد که گروهی ازطالبان برگزمۀ نظامیان در ولسوالی ارغنداب وپاسگاه سربازان درولسوالی های ارغنداب و پنجوایی یورش بردند.
دفتررسانه های قول اردوی میوند در جنوب کشوربا پخش خبرنامه یی می گوید که دراین نبرد ها بیست وشش طالب مسلح کشته شدند و ده طالب دیگرزخم برداشتند.
این قول اردوگفت که نظامیان ازقبل ازآمادگی طالبان برای حمله آگهی داشتند.
طالبان تاکنون دراین باره چیزی نگفته اند.
طبق یک خبردیگر نظامیان با کشف و خنثی کردن سی ماین کنارجاده، ازوقوع یک رشته انفجارها درقندهارجلوگیری کردند.
درپیوند به این ماین گذاری ها کسی بازداشت نشده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا