اخباراقتصاد

بیست وهفت ملیون افغانی عاید یک هفته ی ریاست معادن و پترولیم هلمند

لشکرگاه، 14 جوزا ، باختر
ریاست معادن وپترولیم هلمند دریک هفته ی پسین بیست وهفت ملیون و شش صد هزار افغانی عاید داشته است.
این عواید از درک قرارداد استخراج سنگ رخام به دست آمده است.
محمد اعظم سروری رییس معادن وپترولیم هلمند به آژانس باختر گفت عواید به دست آمده را به بانک مرکزی تسلیم کرده اند.
اوهمچنان گفت که در دوماه پسین، از درک فروش سنگ رخام درهلمند، هشتاد ونه ملیون و هشت صد هزار افغانی عاید کرده اند.
هلمند معدن بزرگی ازسنگ رخام دارد؛ سنگی که ازآن در زینت دادن منازل و ساخت اشیای قیمتی به کار گرفته می شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا