اخبارصحت

بیست وپنج زایشگاه در بادغیس به بهره‌ گیری سپرده شد

قلعۀ نو، 14جوزا ، باختر
بیست وپنج زایشگاه در مرکز بادغیس و ولسوالی های آن ولایت به بهره برداری سپرده شد.
محمدآصف قانت، رئیس صحت عامۀ بادغیس، به آژانس باخترگفت که این زایشگاه‌ها در مرکز و ولسوالی‌های آن ولایت به‌ منظور ارائۀ بهتر خدمات صحی ساخته شده‌ است.
وی افزود که این زایشگاه ها به هزینۀ هفت میلیون افغانی‌ به همکاری مالی صندوق” UNFPA” یا جمعیت سازمان ملل متحد ساخته شده است.
رئیس صحت عامۀ بادغیس گفت که با ساخت این زایشگاه‌ها مشکلات بسیاری از زنان و خانواد‎ه‌های دور دست، حل می‌شود و در هر زایشگاه یک قابله برای عرضۀ خدمات صحی به‌خاطر مادران و نوزادان استخدام شده‌ است.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا