امنیت

بیست ویک زندانی اززندان مرکزی هلمند رها شدند

لشکرگاه/ 7 قوس/ باختر

بیست ویک زندانی که زمان بند شان را سپری کرده بودند، اززندان مرکزی هلمند درشهرلشکرگاه رها شدند.

این افراد درماه های پسین به جرم های مختلف زندانی شده بودند.

مولوی عبدالجبارهجرت سرپرست ریاست څارنوالی استیناف هلمند ازرها شدگان خواست که پس ازاین به عنوان عضو فعال جامعه درپیشرفت خود و کشورخود سهم بگیرند وازکارهای خلاف دست بردارند.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا