صحت

بیشترین قضایایی خشونت مبتنی بر جندردر جوزجان وانمود شده است

کابل باختر  29 میزان
وزارت صحت عامه  نتایج ارزیابی پروژه رسیدگی بخش صحت به قضایای خشونت مبتنی بر جندررا اعلام کرد.
این ارزیابی  در شش ولایت کشور راه اندازی شده است که نتایج فیصدی بیشتر قضایای خشونت مبتنی بر جندر را در جوزجان و کم‌ترین آن را در کاپیسا نشان می‌دهد.
به گزارش خبر نگارآژآنس باختر در نشستی که به همین مناسبت دیروز در وزارت صحت عامه بر گزارشد. دیوه صمد، معین پالیسی و پلان وزارت صحت‌عامه گفت:" وزارت صحت به مراتب بیشتر از وزارت خانه‌های دیگر به متضرران خشونت مبتنی بر جندر رسیدگی کرده است که این نشان دهندۀ توجه بیشتر این وزارت نسبت به دیگر نها د ها در این راستا است."
معین وزارت صحت عامه علاوه  کرد  بیست و پنج مرکز حمایوی خانواده در بیست و دو ولایت کشور مشغول عرضۀ خدمات به متضرران است که تا حال به بیشتر از پنجاه و سه هزار تن، متضرران خشونت مبتنی بر جندر رسیدگی صورت گرفته است.
در این نشست سپوژمی وردک معین پالیسی و مسلکی وزارت امور زنان گفت :"  فقر، بیکاری، تبعیض جنسیتی، اعتیاد و بی سوادی از جمله مشکلاتی‌است که قضایای خشونت مبتنی بر جندر را در کشور بیشتر می‌کند. "
بر اساس نتایج این سروی وزارت صحت‌عامه و نهاد‌های ذی‌ربط می‌توانند، در تهیۀ پالیسی‌ها، پلان‌های آینده و ارائه عرضه خدمات برای آسیب دیدگان خشونت مبتنی بر جندر، به شکل بهتر و مؤثرتر آن در مرکز و ولایات کشور استفاده موثر کنند. مومنه احمدیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا