اخبارجامعهصحت

بیش ازسی درصد باشندگان شهرپلخمری به آب صحی دسترسی دارند

 پلخمری/ 19 / باختر

 آمریت آبرسانی وفاضلاب بغلان بیش ازپنج میلیون افغانی را ازدرک پول صرفیه آب جمع آوری وتحویل بانک کرده است.

محمدظاهرآمرآبرسانی وفاضلاب ولایت بغلان گفت که همین اکنون ده شبکۀ آبرسانی درشهر پلخمری فعال است که آب آشامیدنی مورد نیاز۴۸۰۳ خانواده را تهیه می کند و ضایعات آب این شبکه ها چهل درصد کاهش یافته است.

وی ازتکمیل پیشنهاد بودجه چهارشبکۀ متمم آبرسانی ساحۀ تپۀ فرحت، بخش دوم قشلاق بمبۀ وبخش ۱و۲سیلوی پلخمری نیزیاد آور شد وگفت درصورت همکاری یکی ازدونرها کاراین شبکه ها آغاز خواهدشد.

آمرآبرسانی بغلان ازمشترکین شبکه های آبرسانی  شهرپلخمری خواست تادرحفظ شبکه های آب رسانی توجه جدی کنند.

 محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا