اخبارجامعه

بیش از دوهزار تن در پروان مواد خوراکی دریافت کردند

چاریکار،۱۴سرطان، باختر
مسوولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی پروان می گویند که این ریاست در همکاری با یک نهاد کمکی چین امروز برای دوهزار و سی تن ازافراد بی بضاعت برنج توزیع کرد.
مولوی عبدالعلیم احمد رئیس آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی پروان به آژانس باخترگفت: این افراد که از قبل سروی و شناسایی شده بودند، برای هر نفر بیست وپنج کیلو برنج توزیع شد.
در عین حال شماری از دریافت کنندگان، این کمک ها را بسنده ندانستند وخواهان کمک های بیشتر شدند.
حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا