اخبارفرهنگ

بیش از یکصد تن در آموزشگاه غلام محمد میمنه گی، هنرهای تجسمی را آموزش می بینند

کابل، 31 ثور، باختر
حدود 180 تن در آموزشگاه غلام محمد میمنه گی ریاست هنرستان وزارت اطلاعات و فرهنگ، مصروف آموختن هنر های تجسمی هستند.
محمد نادر ولی زاد آمر آموزشگاه غلام محمد میمنه گی، دراین رابطه به خبرنگار آژانس باختر گفت که این نهاد همواره دوره های آموزشی هنرهای تجسمی را برای علاقمندان برگزار می کند و بعد از پیروزی امارت اسلامی نیز به فعالیت های هنری و آموزش شاگردان ادامه داده است .
او گفت که آمریت آموزشگاه غلام محمد میمنه گی ریاست هنرستان وزارت اطلاعات و فرهنگ، شامل بخش های رسامی، نقاشی، میناتوری، خطاطی، کارتون، هنربرای اطفال خط، کاردستی و رسامی ، دیزاین کمپیوتری، خطوط موزایک و صنایع دستی خیاطی، کرشنیل بافی است.
وی افزود که در بخش های مذکور، استادان مجرب و مسلکی آموزشگاه غلام محمد میمنه گی، حدود 180 شاگرد را همه روزه دردو وقت، قبل ازظهر و بعد از ظهر، آموزش می دهند و مدت دوره های آموزشی خیاطی و دیزاین کمپیوتری، یک سال و متباقی رشته های هنری، 18 ماه است .
همچنان درجریان آموزش این دوره های هنری، سمینار ها، برنامه های رقابتی و کارگاه های آموزشی نیز برای شاگردان برگزارش می شود .
ولی زاد گفت که آموزشگاه غلام محمد میمنه گی، تمام خدمات را برای شاملان دوره های آموزشی هنرها، به صورت رایگان ارائه می کند و در اخیر دوره های آموزشی برای آنان سند فراغت نیز داده می شود.
وی خاطرنشان کرد که به همین ترتیب ریاست هنرستان، در حدود 9 ماه گذشته به مناسبت های مختلف نمایشگاه های آثار نقاشی، خطاطی، مینیاتوری، رسامی وسایر هنرهای یاد شده را که محصول کار هنری استادان وشاگردان این نهاد است، برگزاری کرده است.
اوگفت که همچنان ریاست هنرستان، درکنار آموزش شاگردان، برنامه های رقابتی هنری را نیز میان آنان برگزار کرده و برای برندگان تحایف و جوایز نیز اعطا کرده است.
وی خاطرنشان کرد که به منظور تشویق شاگردان، درمحوطۀ ریاست هنرستان ملی یک سالون کوچک نمایشگاه آثار هنری از کارکرد های استادان و شاگردان این نهاد به صورت دایمی برگزارشده است .
محمد نادر ولی زاد، علاوه کرد که ریاست هنرستان، در کنار آموزش شاگردان؛ کارهای هنری خطاطی، نقاشی، رسامی، میناتوری و دیوار نگاری خطاطی و رسامی روی دیوار را که رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ مشخص می کند، نیزانجام می دهد.
آمر آموزشگاه غلام محمد میمنه گی، اضافه کرد که درراستای رشد و بهبود هنرهای تجسمی درکشور تلاش می کنند و ازعلاقمندان هنر به ویژه جوانان خواست که با مراجعه به ریاست هنرستان، شامل دوره های آموزشی شوند و هنری های تجسمی را آموزش ببینند.
باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا