اخبارجامعه

بیش از یک صد خانواده در جوزجان از نور برق مستفید شدند

شبرغان،8جوزا، باختر
بانصب یک ترانسفارمرصد کیلوولت امپیر در قریه نو آباد قوچین شهرشبرغان مرکزجوزجان، بیش از یک صد خانواده ازنور برق مستفید شدند.
عبدالجیل راسخ رئیس شرکت برق جوزجان به آژانس باخترگفت، این پروژه به هزینۀ پنجصد هزار افغانی از بودجۀ شرکت برق جوزجان و همکاری مردم به بهره برداری سپرده شده است.
راسخ افزود که با بهره گیری این ترانسفارمر مشکل کمبود برق باشنده گان قریۀ نو آباد قوچین شهر شبرغان رفع شده است.
از سوی دیگر، معاون عملیاتی شرکت برق جوزجان گفت که در حال حاضر کاربالای شماری ازشبکۀ های برق رسانی دیگر در مرکز و ولسوالی های آن ولایت جریان داردکه در آینده نزدیک تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا