اخبارجامعه

بیش از ۱۴۱هزار سند و وثیقۀ ورثۀ شهدا و معلولین در سال مالی ۱۳۹۹ تأیید شده است

کابل/۲حوت/ باختر
سرپرست وزارت امور شهدا و معلولین می گوید که درسال مالی ۱۳۹۹ بیش از ۱۴۱هزار سند و وثیقۀ ورثۀ شهدا و معلولان در آن وزارت تایید شده است. حمیدالله فاروقی، که امروز در برنامۀ حسابدهی دولت به ملت، در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت- اداره ارتباطات عامه و استراتیژیک ریاست جمهوری، دستاوردها و فعالیت های سال مالی ۱۳۹۹ آن وزارت را توضیح می داد، با بیان مطلب فوق افزود که ۳۶۰هزارو ۴۲۵ ورثۀ شهدا و افراد دارای معلولیت درآن وزارت ثبت شده اند وازاین شمار۱۵۶هزار ۷۹۱ تن آنان را افراد دارای معلولیت و۲۳۰هزارو ۶۳۴ تن دیگر را ورثۀ شهدا تشکیل می دهند. فاروقی گفت که آن وزارت کمیته های تدقیق و بررسی اسناد و وثایق شهدا و معلولان را در سطح مرکز و ولایت ها به راه انداخته است و قرار است که تا اوایل سال مالی ۱۴۰۰ تمامی اسناد و وثایق بررسی شود. وی گفت: تا کنون از مجموع اسناد و وثایق مربوط به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت، ۱۷۴هزارو ۱۰۸سند بررسی شده، ۱۴۱هزارو۵۷۵سند مورد تأیید قرار گرفته است،۳۲هزارو ۵۳۳ سند رد شده است و روند بررسی۱۸هزارو ۳۳۱ سند جریان دارد. فاروقی، تصریح کرد وزارت امور شهدا و معلولین که بیش از ۳۶۰ هزار دوسیه و اسناد ورثه شهدا ومعلولان را مدیریت می کند، با معیاری سازی آرشیف، حفظ و مراقبت و ثبت و دیتابیس اسناد، روند رسیدگی سریع به این اسناد را تقویت کرده است. او در همین حال، از تکمیل و فعال سازی مرکز تماس، فعال سازی مرکز دریچۀ واحد، تحکیمات امنیتی ساحات معروض به خطر به هدف حفاظت ومصونیت مراجعان و فعال سازی مرکز توان بخشی پیامبر اعظم برای تسهیل بازتوانایی اشخاص دارای معلولیت، به عنوان پروژه های انکشافی آن وزارت در سال مالی ۱۳۹۹ یاد کرد. سرپرست وزارت امور شهدا ومعلولین، تأکید کرد که تطبیق روند بایومتریک ورثۀ شهدا ومعلولین در مرکز و ولایت ها، ایجاد کمیته های تدقیق وبررسی اسناد و وثایق ورثه شهدا ومعلولانن در ولایت ها، ثبت ۵۲ هزارورثۀ شهدا و معلولان نظامی در دیتابیس، بررسی اسناد ۱۲۰ هزارورثۀ شهدا و معلولان ملکی اسبق جهت توزیع کارت های جدید و تهیه طرح تعدیل و اصلاح قانون حقوق و امتیازات معلولان و ورثۀ شهدا از اقدامات اساسی آن وزارت در امر مبارزه با فساد اداری است. فاروقی، همچنان گفت که در کنار وزارت امور شهدا و معلولین چندین موسسۀ همکار از جمله موسسات (DAO)،(ALSO )، (SERVE)،(HI) ، (AOAD) ، کمیته سویدن برای افغانستان و(COMAC)، در راستای عرضۀ خدمات به افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا فعالیت می کنند. بازتوانایی افراد دارای معلولیت، بهبود وضعیت روحی- روانی افراد دارای معلولیت، حمایت از قربانیان جنگ، عرضه مواد غذایی و ارتقای ظرفیت افراد دارای معلولیت، از فعالیت های عمدۀ این موسسات در سال مالی ۱۳۹۹ است .او از نهایی سازی و تطبیق استراتیژی ملی معلولیت و پلان عمل آن برای سال مالی ۱۴۰۰، فعال سازی دیپارتمنت تحقیق و داد خواهی انستیتوت ملی معلولین، توسعۀ سیستم دیتابیس ملی عرضه خدمات و ایجاد دیپارتمنت بازتوانایی زنان متاثر از جنگ و منازعه، به عنوان برنامه های آینده وزارت امور شهدا و معلولین نام برد.
نازیلا عزیزی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا