(DR)اخبار(DR)جامعه

بیش از ۸۰۰ مهاجر افغان از پاکستان به کشور عودت نمودند


کابل2 سنبله باختر
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان می گوید: هشت صدو بیست هفت مهاجر افغان، از پاکستان به وطن عودت نموده اند
دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان امروز با نشر این خبر گفته است: 142 خانواده شامل 815 تن طور داوطلبانه و 13 تن دیگر محبوسین آزاد شده از زندان های پاکستان اند که طوری جبری برگشت داده شده اند
عودت کنندگان بعد از ثبت و راجستر جهت دریافت کمک های اولیه به سازمان بین المللی مهاجرت و کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان معرفی شدند.
همچنان تعدادی از این عودت کنندگان که به امراض مختلف مصاب بودند ، از جانب موسسه شبکه صحی بین المللی و انجمن مهاجرین دنمارک آگاهی لازم در مورد مواد منفجره ناشده در یافت کردند.
باید گفت که روز گذشته دو هزار و 589 نفر مهاجر افغان، از ایران به کشور برگشتند. به گفته آمر سرحدی اسلام قلعه ولایت هرات از میان افراد عودت کننده 1062 نفر ایشان، غرض در یافت کمک به نماینده گی دفتر سازمان بین المللی مهاجرت معرفی و مساعدت های خوراکی و غیر خوراکی به ایشان توزیع شد.بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا