اخباراقتصاد

تاجران بادغیس: برای حاصلات پسته در بادغیس بازار وجود ندارد

قلعه نو/۶قوس /باختر

محصول پسته ولایت بادغیس که از مرغوب‌ترین میوه در کشور شمرده می شود، بازار مناسب برای فروش‌ آن وجود ندارد. 

کشاورزان تقا ضا دارند که برای فروش این محصول ،دهلیز هوایی به خاطر صادر کردن آن به خارج از کشور ایجاد گردد.

بادغیس ولایتی است که براساس آمارها حدود ۳۰هزار هکتار زمین آن زیر پوشش جنگل‌های طبیعی پسته قرار دارد و حدوداً ۱۰ میلیون درخت بارور دارد .

اما بازرگانان محلی پسته در بادغیس از بی مهری حکومت برای بازاریابی محصول آن انتقاد نموده و خواهان زمینه سازی برای خرید و فروش این محصول در داخل و خارج کشور استند.

تاجران پسته در ولایت بادغیس می‌گویند: با آنکه بهای محصول پسته نسبت به گذشته اندکی افزایش داشته اما باید بازار فروش بهتر برای آن در داخل و بیرون از کشور مهیا شود.

این تاجران پیشنهاد می‌کنند که حکومت باید با کشورهای خارجی ارتباط برقرار کند تا بتواند زمینه بهتر صادر و فروش محصول پسته را مساعد سازد.

تاجران پسته در بادغیس تاکید دارند که حکومت با بستن قراردادها با کشورهای بیرونی برای صادر کردن محصول پسته به ممالک خارجی تلاش نمایند، تا پسته نیز همانند جلغوزه به کشورهای بیرونی صادرشود و در آنجا به فروش برسد .

رمضان که از سالها به اینسو مصروف تجارت محصول پسته ولایت بادغیس است می‌گوید:” قیمت محصول پسته نسبت به پارسال اندکی بلند است اما انتظار از دولت این است برای بازار یابی بیشتر و صادر نمودن پسته به خارج گام بردارد.

محمد اقبال یکی دیگر از این باررگانان می‌گوید:” حکومت افغانستان کوشش کند تا تاجران را با ممالک خارجی وصل نماید تا محصول پسته همانند جلغوزه با بهای بلند در خارج از کشور به فروش برسد.

گفته می‌شود که هم اکنون چهار کیلوگرام مغز پسته‌ در ولایت بادغیس، از پنج تا هفت هزار افغانی به فروش می‌‌‌‌رسد

از سوی هم باشنده‌گان بادغیس به این باورند که محصول پسته این ولایت یگانه درآمد ساکنان این ولایت است که با گرد آوری و فروش آن، امرار معیشت می‌کنند.

این باشنده گان می‌افزایند که محصول پسته بادغیس یکی از مرغوب‌ترین محصولات پسته در کشور است و باید برای بلند بردن اقتصاد کشور؛ به ویژه اقتصاد مردم بادغیس بازاریابی درست برای آن صورت گیرد.

دادمحمد باشنده بادغیس می‌گوید:”پسته بادغیس به سطح افغانستان اول است و ما از  مقامات خواهان ارسال پسته این ولایت به کشورهای خارج هستیم.”

ولی محمد باشنده دیگر بادغیس تاکید کرد که “دولت باید بر محصول پسته بادغیس توجه کند تا پسته این ولایت به تمام کشورها صادر و جهان از کیفیت آن باخبر شو.د.”

آگاهان امور اقتصادی در کشور به این باورند که ارزش افزایی محصول پسته و مهیا کردن زمینه فروش درست برای آن؛ میتواند بخش اعظم رکود اقتصادی در کشور را بر طرف کند. صادرات محصول پسته کشور زمانی  افزایش خواهد یافت که تقاضا نسبت به آن با مساعد ساختن بازار فروش بیشتر گردد.

افضلی افزود:”هرگاه افغانستان بتواند برای محصول پسته بازار فروش مساعدکند و آنرا صادر کند؛ سرمایه گذاری در داخل کشور، ایجاد می شود وشرکت‌های پروسس و بسته بندی محصول پسته، افزایش می یابد باعث رشد اقتصادی افغانستان می‌شود.

با این گفته‌ها اکنون وزارت صنعت و تجارت کشور با آنکه نبود بازار خارجی درست برای محصول پسته را می‌پذیرد اما می‌گوید: طرحِ برای ایجاد دهلیز هوایی برای محصول پسته کشور روی دست است.

این در حالیست که بر اساس ادعای مسوولان محصول پسته بادغیس به دلیل خشک‌سالی، جمع آوری غیرتخنیکی توسط مردم و سال بر بودن پسته، 30 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

رقم محصولات به دست آمده از جنگل طبیعی پسته در سال جاری به 25هزار متریک تُن میرسد درحالیکه حاصلات سال گذشته آن 36 هزار متریک تُن بوده است.

باید گفت که در گذشته وسعت جنگل پسته بادغیس در حدود ۹۰ هزار هکتار زمین بود، اما به مرور زمان و قطع آن توسط مردم و عدم توجه به احیای آن؛ این مقدار به کمتر از 30 هزار هکتار کاهش یافته است. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا