اخباراقتصاد

تاکیدآگاهان امور اقتصاد: دارایی های منجمد شده افغانستان، باید برگردانده شود

 

کابل ۴  جدی  باختر

با آنکه یک عضو صندوق امانی افغانستان، از مفاد چند میلیون دالری دارایی های افغانستان در بانک تسویه سویس سخن می گوید، کارشناسان اقتصادی بر برگرداندن این دارایی ها، به افغانستان و مصرف آن از سوی نهاد های ملی تاکیدمی کنند.

گزارشگرآژانس باختر می نگارد، شاه محمد محرابی، عضو صندوق امانی افغانستان درسویس، می‌گوید که سه ونیم میلیارد دالر دارایی افغانستان که به بانک تسویه بین‌المللی انتقال یافته، تاکنون بیش از  هشت میلیون دالر سود کرده است،مگر تاکنون درباره هزینه این پول هیچ تصمیمی‌ گرفته نشده است.

محرابی، به یک شبکه خصوصی تلویزیون افغانی گفته است “از هفتم نومبر ۲۰۲۲ که پول به بانک تسویه بین‌اللملی انتقال یافته، دارایی‌های افغانستان بیش ازهشت میلیون دالر سود کرده است، اما تصمیم برای هزینه این پول تا هنوز گرفته نشده است.”

قبل ازاین نیز، حدود سی و شش میلیون دالر مفاد از سه و نیم میلیارد دالر پول منجمد شده افغانستان، به حساب صندوق امانی این کشور داخل شده است.

امریکا، در ۷ نومبرهمین سال، سه و نیم میلیارد دالر از دارایی های افغانستان را به بانک تسویه سویس انتقال داد، تا ازاین مقدارپول برای خرید مواد اولیه و پرداخت حق الاشتراک افغانستان، در نهاد های جهانی استفاده شود.

امریکا ،اضافه از نه میلیارد دالر افغانستان را بدون دلیل موجه منجمد کرده است، هفت میلیارد از این دارایی ها، در بانک مرکزی امریکا نگهداری میشد که نصف آن به بانک تسویه سویس انتقال یافته است.

نیم دیگرهمچنان دراختیار بانک مرکزی امریکا است و متباقی  دو نیم میلیارد دیگر در بانک های دیگر امریکا و یا در شماری از کشور های غربی در حالت انجماد نگهداری می شود.

آگاهان سیاسی به این باور اند که امریکا به جای جیره بندی دارایی های افغانستان و یا هم انتقال مفاد ازاین پول ها به صندوق امانی  این کشور در سویس، قوانین جهانی را رعایت کند ودارایی های افغانستان رادراختیار نهاد های ملی این کشورقرار دهد .

همچنان نمی توان با دارایی های ملی یک کشور دیگر حاتم بخشی کرد، بل اصل امانت را رعایت کرد و حق را به حقدار سپرد. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا