اخبارصحت

تاکید بربررسی فعالیت داکتران درننگرهار

جلال آباد/ ۱۳ میزان/ باختر

بررسی ها از چگونگی فعالیت داکتران در ننگرهار آغازشده است.

ریاست صحت عامۀ ننگرهار می گوید که دراین برنامه درکنار بررسی اسناد تحصیلی وتخصصی داکتران، به تخطی آنان از قوانین صحی رسیدگی خواهد شد.

به اساس گزارش ها، برخی داکتران در ننگرهار و درکل در افغانستان از راه های گونه گون اما غیرقانونی پول به دست می آورند.

شماری از آنان با دواخانه وبخش های لابراتواری پیوند دارند وبیماران شان را تنها به آدرس های مشخص برای دریافت دارو و معاینه می فرستند و درپایان سهم خود را ازمالکان آن می گیرند.

ازسویی هم گفته شده است که شماری ازداکتران درحالی که در نهاد های تحصیلی داخلی درس خوانده اند برای جلب مشتری، درلوحه های شان نام کشورهای خارجی را می نویسند.

دستورمعاینات بی مورد به بیمار و نوشتن دارو بیش از حد نیاز ازراه های دیگری است که گفته می شود شماری از داکتران با توسل به آن پول غیرقانونی به جیب می زنند.

ریاست صحت عامۀ ننگرهار با پخش خبرنامه یی می گوید که فعالیت داکتران و کلینیک ها را زیر بررسی دارند.

دراین خبرنامه تاکید شده است که داکتران باید نظر به سویه وسند تحصیلی شان لوحه های شان را تنظیم کنند و از القاب خیالی ودرج تحصیلات درخارج از کشوربرای فریب بیماران بپرهیزند.

ریاست صحت عامه ننگرهار همچنان گفته که داکتران باید نسخه را با خط واضح  و بدون نشانه بنویسند وبیماران حق دارند از هرکجایی که دل شان شد دارو بخرند و معاینه کنند.

این ریاست هشدارداده است که چنانچه داکتران همچنان ازقوانین صحی تخطی کنند با برخورد قانونی مواجه می شوند.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا