تبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره // حمله بر مراکز آموزشی اعمال شیطنت آمیز است

کابل باختر 7 اسد
حمله بر مراکز صحیح و یا مسدود ساختن مراکز و مکان های آموزشی یا هم اخلال زندگی عادی مردم حرکات و اعمال شیطنت امیز است که گروه های تروریست و افراط گرا به آن متوسل میشوند.
مفسر آژانس باختر مینگارد: با انکه حرف از قرن 21 تمدن انسانی، زندگی قانون محور ٬ آسایش، رفاه همگانی، تحمل و درک متقابل و اراده برای حل مشکلات با عقل سلیم و انسانی است مگر وقایع تروریستی اخیرا در کشور نشان میدهد که گروه های هراس افگن (طالب و داعش ) همچنان متحجر اند و همچنان بیگانه با زندگی انسانی ، ارزش های دینی و قاموس بشری اند اگر چنین نیست این گروه ها ٬ حمله بر اماکن عامه، موسسات عام المنفعه، حمله بر یک مرکز آموزشی قابلگی و یا هم مسدود ساختن مراکز صحی، و یا هم اتش زدن به مکتب و تخریب پل و پلچک را چگونه توجیه میکنند؟
روز گذشته  یک گروه  تروریستی یک مرکز آموزشی نرس قابلگی را در شهر جلال آباد آماج قرار دادند.
آماج قرار دادن یک مرکز آموزشی نرس قابلگی و یا هم حمله بر موسسات دیگر عام المنفعه تخریب مکتب و کشتار آموزگار و دانش آموز و بلاخره قتل انسان، تخریب و ویرانی ٬ حرکات و اعمال شیطانی است که با سرشت، گروه های تروریستی طالب و داعش عجین خورده  و جز خوی و عادت انها گردیده است.
اگر طالبان و با داعشی ها روز گذشته بر یک مرکز آموزشی در جلال آباد حمله کردند در گذشته مسجد و مکتب را آتش زدند و ویرانی کردند این حمله نمایانگر از تحجر و عقب گرا بودن طالبان و داعشی ها است که ثابت میسازد این دو گروه ها اند که برای ویرانی خلق شده اند و هیچ چیز به جز از ویرانی ، تخریب و وحشت را بلد نیستند.
انها عقب گرا هستند با زندگی متمدن امروزی بیگانه و سواد دینی هم ندارند تا ارزش های انسانی را بدانند. و درک کنند که اسلام به عنوان دین کامل آسمانی به آموزش، انسانیت و اخلاق را چه بها ٬ ارزش و قیمت میدهند.
طالبان اگر روز گذشته یک مرکز اموزشی صحی را در ننگرهار آماج قرار دادند در حال حاضر تمامی مراکز صحی در ولایت زابل را مسدود ساخته اند انهم به اساس یک دلیل بسیار طفلانه و خورد ( چرا به موترسایکل ها در شهر قلات اجازه گشت و گزار داده نمیشود.) این یک نمونه کوچک از تحجر و بربریت طالبان است که ثابت میسازد آنها حتا در ساحه نفوذ شان هم اراده برای معیاری ساختن زندگی انسانی ندارند.
سرمایه گذاری بالای گروه های تروریستی (طالب و داعش) فقط ضایع وقت و هدر دان فرصت ها است بهتر است که طالبان و داعش ها را به عنوان گروه های متحجر، عقب گرا مورد تعقیب و پیگرد قرار گیرند آنان راه سیاست و انسانیت را بلد نیستند باید با شیوه  خودشان با آنها برخورد شود تا دیگر مزاحم زندگی مردم و دشمن جان مردم نباشند.
تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا