اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۲۴  عقرب/ باختر

روند صلح یک برنامۀ ملی است که نباید با پیشرفت و تحولات بیرونی مقایسه شود و یا متاثر شود.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛ دوماه از آغاز گفت وگو های دوحه و یا به تعبیر دیگر از آغاز گفت وگو ها میان افغانان می گذرد مگراین روند هیچ پیشرفتی نکرده است٬این گفت وگو ها بعد از آن شکل گرفت که موافقتنامۀ صلح میان امریکا و طالبان در سه حوت سال پار در دوحه امضا شد يکی از ماده های این توافق نامه ٬ آغار گفت وگوها میان افغانان بود٬بالاخره بعد از ماه ها تاخیر٬ مذاکرات میان افغانان هم ۲۱ سنبله در دوحه آغاز شد که تا امروز ادامه دارد مگر هیچ نتیجه یی نداشته است.

موارد اختلافی زیادی وجود دارد دارد که توانسته است روند مذاکرات را طولانی کند و آن را به بن بست کشاند٬ طالبان که زمانی شریعت و قرآن را مبنای کارشان می گفتندحالا توافق شان با امریکا را اساس گفت وگو های شان می دانند در حالی که هیئت دولتی تاکید دارد که این توافق را اساس مذاکره نمی داند٬دیدگاه متفاوت میان طرفین نشان می ده دکه هنوز راه دشواری در روند صلح در پیش است.

شماری را باور براین است که طالبان انتخابات ریاست جمهوری امریکا را محور ارزیابی های آیندۀ شان قرار داده اند و به پیروزی رییس جمهوری فعلی امریکا چشم دوخته بودند به همین دلیل مذاکرات را به بن بست کشاندندهمچنان برای امتیاز گیری بیشتر سیاسی به  ازدیاد حمله های مسلحانه  رو آوردند٬ مگر در میدان جنگ هم هیچ دستاوردی نداشتند٬ این محاسبۀ آنان نیز غلط ثابت شد.

حرف درست این است که بیرونی هرقدر برای ما خود را دوست و رهنما و برادر معرفی کند بازهم اهداف و برنامه های خود را دارد٬نیات خارجیان اگر امریکایی بودند و یا روسی پاکستانی وعرب هر کدام اهداف معین و تعریف شده در افغانستان داشتند و دارند٬در چهل سال گذشته این افغانستان بوده است که در رقابت و جنگ خارجیان ویران شده است٬در طول این مدت٬ خارجیان کار خود را کرده اند٬مگر ما عقب ماندیم٬ امروز اگر ما افغانان منتظر باشیم که چه کسی داخل قصر سفید می شود؟و یا در این و آن کشور چه تحولی رخ می دهد؟ این یک خود فریبی است آنان کار خود را می کنند.

اگر ما تمام امید خود را به خارجیان داشته باشیم، این راه حل نیست. مردم افغانستان در هر گوشۀ ازکشور که هستند، باید به یک دیگر اعتماد کنند٬زبان مشترک پیدا کنند٬یک دیگر را تحمل کنند٬ صلح را ازخانۀ خود٬کوچه و قریه ٬ده وولسوالی شهروولایت خود آغاز کنند٬آن وقت صلح واقعی در کشور تامین خواهد شد٬افغانان جز سازش میان هم٬ راه دیگری ندارند بهتراست که خود سرنوشت شان را بسازند و منتظر دیگران نباشند٬ روند صلح یک برنامه ملی است که نباید با پیشرفت و تحولات بیرونی مقایسه شود و یا متاثر شود. صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا