اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۶  قوس/  باختر

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از ادامۀ خشونت غلیۀ زنان در کشورنگران است ونسبت به ادامۀ چنین یک وضعیت هشدار می دهد.

مفسرآژانس باخترمی نگارد؛ ‹چهارشنبه۵قوس› همزمان با روز جهانی محو خشونت علیۀ زنان٬ برنامۀ شانزده روزه مبارزه علیۀ خشونت در برابر زنان در افغانستان و کشور های دیگرجهان آغاز شده است.

مسئله خشونت در برابر زنان یک پدیدۀ زشت و جهان شمول است حتا کشورهای توانمند که تعریف بالا از قانون٬ دموکراسی و اقتصاد دارند دچار این مشکل اند ٬زیرا خشونت در برابر زنان بیشتر عوامل محیطی و اجتماعی دارد و از سنن٬ رسوم و عنعنات و فرهنگ ها در جوامع انسانی نیز متاثر است٬مگر جوامع عقب مانده مانند افغانستان بیشتر از دیگران دچار این مشکل اند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان در گزارشی که دیروز وبه مناسبت روز جهانی محو خشونت در برابر زنان منتشر کرد از ازدیاد خشونت در برابر زنان در کشور ابراز نگرانی کرده است و هشدار داده است اگر برای بهبود وضعیت زندگی زنان توجه نشود، نمی توان از حقوق بشری در افغانستان تعریفی داشت.

در جریان سال ۲۰۱۹ میلادی چهار هزار و شش صد و نود و سه واقعۀ خشونت غلیۀ زنان از سوی این نهاددر کشور ثبت شده است٬این رقم هشت در صد ازبیشتر از وقایع است که در سال۲۰۱۸ در افغانستان ثبت شده است٬مگر این ارقام نمی تواند بازگو کنندۀ تمامی وقایع خشونت باری  باشد که در برابر زنان در کشور اتفاق افتاده است٬بدون شک ارقام وقایع خشونت بار علیۀ زنان در افغانستان به مراتب بلند تر از آنچه است که کمیسیون حقوق بشر گزارش داده است.

اگر به وضعیت روستا ها٬ و نقاط دور دست کشور توجه کنیم٬ اگربه سنن وبرخورد مردسالارانه در درون خانواده ها دقت کنیم و اگر به رسوم و برخورد محتاطانه خانواده ها حتا در داخل شهر توجه کنیم ٬در می یابیم که کوشش می شود٬ مشکلات دورن خانه در چوکات خانواده و در دساتیر و رهنمایی بزرگان قوم حل شود٬بسیار وقایع یا پوشیده باقی مانده است و یا این که به گونۀ منصفانه و یا جبری در درون خانواده ها حل شده است وبه اصطلاح مردم بر آن خاک پاشیده شده است.

در شورا های قومی٬خانوادگی٬محلی و یا شورای مسجد و بزرگان٬ بیشترلبۀ عدالت به سوی مرد چرخش دارد و دلیل هم واضح است در عرف افغانی ‹زن باید از مرد اطاعت کند›

اگر به اصل ماجرا در افغانستان توجه کنیم زنان بازندۀ اصلی در رسم و سنن افغانی اند٬ بد ترین قربانی را که زن متحمل می شود بد دادن است٬ رسم نا پسند که از سال ها و قرن ها دامنگیر زنان در افغانستان است٬‹بدی› زشتی که یک مرد انجام می دهد مگر پاداش آن را خواهر و یا هم برادر زاده و خواهر زاده اومی پردازد و زندگی یک زن و یک دختر معصوم به قمار گذاشته می شود.

در کناربددادن، قتل های ناموسی ازدواج‌های اجباری، ازدواج های زیر سن محکمۀ های صحرایی و لت وکوب٬تجاوزهای جنسی٬ جلوگیری از رفتن به مکتب وادامۀ تحصیل٬خشونت‌های خانوادگی٬فقر٬بیکاری… مواردی اند که زنان و دختران در افغانستان به عنوان تهدید٬مشکل و خشونت با آن روبه رو اند.

با آن که شهرها منجمله کابل٬ گواۀ حوادث اسفبار خشونت دربرابر زنان است٬ مگر این گونه مشکلات در روستا ها به خصوص در مناطق تحت نفود گروۀ مسلح مخالف دولت  جدی تر است٬ ما به یاد داریم که چندی پیش٬ گروه طالبان یک زن را در برابر چشمان فرزندانش در فاریاب تیرباران کردند٬ به یاد داریم که پدری در غزنی دو چشم دخترش را به جرم پولیس بودن کور کرد٬ به یاد داریم که چگونه فعالان زن در زابل٬  قندهار… از سوی طالبان ترور شدند٬ در حال حاضر٬جنگ فرصت مکتب رفتن٬ اضافه از سه ملیون کودک افغان را گرفته است که بیشترین شان دختران اند٬ از طرف دیگر در جنگ ها٬ حمله های انتحاری٬ ماین گذاری ها در مسیر شاهراه و جاده هاَ در حمله بر مکاتب٬ نهاد های آموزشی و اکادمیک… که طالبان عامل آن معرفی شده اند٬بیشترین آسیب به دختران وزنان وارد شده است.

اگر به زندگی زنان در خانه٬ بیرون از خانه٬ محیط کار٬شهر و روستا توجه کنیم درهیچ جا مصوونیت زنان و دختران٬ آن چنان که لازم است رعایت نشده است و این برای مردم افغانستان که ادعای بلند از تاریخ و فرهنگ چندین هزار ساله دارند خبر خوب نیست.

از همین رو نیاز است که طیف های مختلف جامعه، از منبرتا تربیون سیاست٬رسانه ها٬صنف های درسی در مکتب و پوهنتون٬فعالان سیاسی و مدنی٬ و بلاخره هر وجدان بیدار وجایب شان را دربرابر زنان ادا کنند.

خداوند حکیم درقران پاک که رهنما انسان وقانون زندگی بشری است حقوق وارزش زندگی زنان را در جامعه تعریف کرده است و آن را مشخص کرده است شریعت و احادیث پیامبربزرگوار اسلام که خود ناجی بشریت از گمراهی است دساتیر واضح و پر ارزش در مورد حقوق زنان در جوامع انسانی دارد٬اگر امروز زنی در فاریاب تیر باران شد٬ و اگر خانمی در بدخشان و زابل تنها به جرم پولیس بودن کشته شدند٬ و اگر دختر و یا خانمی بدون اثبات جرمی به نام ننگ خانوادگی٬ مخفیانه به کام مرگ سپرده شده است و زندگی شیرینش گرفته می شود٬ و یا این که خانمی بدون هیچ دلیلی در خانه حبس می شود  و مورد خشونت قرار می گیرد و ده ها بی مهری دیگر که زنان در افغانستان دچار می شوند٬ همه زاده یک نکته کوچک است‹نبود سواد دینی و دنیوی›. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا