اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/  ۱۲ حمل/ باختر

اعادۀ صلح در افغانستان تنها یک ایدۀ آرمانی نیست٬ یک نیاز است که باید تامین شود و برای رسیدن به این ایده٬ این هم نیاز است که نمایندگان حوزۀ جمهوریت با یک طرح واحد وارد عمل شوند.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛ آغاز گفت وگو های دوحه یک نوید خوب برای مردم افغانستان بود که ۴۲ سال است در تنور یک جنگ تحمیلی می سوزند. مگربن بست در گفت وگو های دوحه امید های مردم افغانستان به یاس مبدل کرد٬ خبربرگزاری نشست استانبول که در ماه اپریل برنامه ریزی شده بود٬ بازهم به مردم ما امید تازه بخشید که این بار در مجلس بزرگتر معضل افغانستان به بررسی گرفته می شود و راه حل آن واضح خواهد شد.

مگر قسمی که دیده می شود هم در حوزۀ جمهوریت و هم در گروه طالبان پراگندگی های زیادی مشاهده می شود٬ در حالی که پیروان اندیشه جمهوریت و گروه طالبان  دو جناح اصلی شامل در مباحثات سیاسی برای حل معضل افغانستان اند و اگر یکی از این دو جناح غایب این روند باشند٬ راه صلح دشوار و بی هدف خواهد بود.

توقع مردم بیشتر از آنانی است  که از حوزۀ جمهوریت وارد بحث با طالبان می شوند٬ مگردر وجود دیدگاه متفاوتی که در میان شاملان حوزۀ جمهوریت وجود دارد٬این توقع و امید کمرنگ شده می رود٬ مشکل در این است که شماری از چهره و جریان ها با آن که در چتر جمهوریت مصوون  و صاحب امتیاز اند بیشتر بر تک رویی فکر می کنند و تلاش دارند هر کدام آجندای خود را در نشست استانبول داشته باشند٬ در حالی که لازم است٬ نمایندگان حوزۀ جمهوریت با یک طرح واحد وارد عمل شوند زیرا این جمهوریت است که توان جذب و ادغام را دارد٬ اگر در میان شاملان این حوزه٬ دیدگاه اختلافی و یا دیدگاه متفاوت وجود داشته باشد خطر سقوط ارزش های وجود دارد که مردم در بیست سال گذشته آن را به دست آورده اند و شاملان حوزۀ جمهوریت حفظ آن را شعار می دهند.

ما که هر روز  ودر هر نشست و گردهمایی بر حفظ جمهوریت تاکید می کنیم٬ پراگندگی و دوری دیدگاه و نظر٬ اندیشه حفظ جمهوریت را کمرنگ می کند و این برای مردم افغانستانی که سال ها برای رسیدن به زندگی روشن مدنی تلاش کرده اند ثواب نیست٬ ضروراست که قبل از برگزاری نشست استانبول٬ حوزۀ جمهوریت یک طرح واحد را ازآدرس نظامی که در پناۀ آن مصوون اند ارائه دهند٬ در حالی که ارائۀ طرح‌ های متعدد از جانب حوزۀ جمهوریت، تلاش‌ ها رابرای رسیدن به توافقی که  مطلوب مردم است ناکام می کند.

فراموش نشود که حوزۀ جمهوریت با یک طرح جامع و توحید شده می تواند، جایگاه دولت و مردم افغانستان را در نشست های سیاسی تقویت کند در حالی که دربسیاری  نشست و مباحثاتی که قبل از این برگزار شده است٬ دولت افغانستان با مدعیان حوزۀ جمهوریت در حاشیه بوده اند،مگر حالا وضعیت به نفع مردم تغییر کرده است و این تغییر مثبت زمانی می تواند قوت پیدا کند که طرفداران جمهوریت دیدگاه یک سان و توحید شده داشته باشند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا