اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۱۹ ثور/ باختر

قرآن مجید کامل ترین کتاب سماوی است که برای نظم زندگی بشر نازل شده است و اگر بشر آن را محور زندگی فردی و اجتماعی خود قرار هد٬ما صاحب یک نظم قوی در زندگی انسانی خواهیم شد.

مفسر آژانس  باختر می نگارد: امروز روز گرامیداشت از نزول قرآن مجید است٬ کلام حق که برای نظم بخشیدن به زندگی بشری و آگاه بودن انسان نادان از خیر و شر از طریق ناجی بشریت٬ نبی اکرم ‹ص› نازل شد.

قرآن کامل ترین کتاب سماوی است که درآن به تمام شیون زندگی بشری پرداخته شده است٬ و میزان پاداش در برابر هر عمل نیک و بد مشخص شده است.

قرآن در گام نخست برای اصلاح بشر و نجات از گمراهی٬ زمانی نازل شد که حقارت٬ ابتذال٬ تحجر و خرافات بر زندگی بشر حاکم بود و به جز مادیات هیچ چیزی ارزش نداشت٬ زمانی که گمراهی و جهالت حاکم سرنوشت مردمان آن زمان بود و خطر فروپاشی زندگی انسانی وجود داشت٬ قرآن رهنما زندگی بشری شد که درست زندگی کردن، در بُعد مادی و معنوی٬ نصیب انسانان و در کل بشریت شود

قرآن وسیلۀ برای معرفت با الله است. هرکس مي خواهد خدا را بشناسد،هرکس مي خواهد بداند از کجا آمده است و به کجا می رود٬ هر کس مي خواهد  از خودبيني و بزرگ بيني به دور باشد٬ هر کی می خواهد که در سایه عدل و انصاف زندگی کند٬ جامعه عاری از خرافات٬ تحجر و ابتذال داشته باشد٬ بايد سراغ قرآن٬ اين کتاب روشن الهي برود در آن تفکر کند از قرآن بیآموزد٬ پند گیرد بر خود و همنوع خود عملی کند٬ قرآن سراسر پند است٬ دساتیر واضح دارد که انسان دور از گناه زندگی کنند در جامعه اتحاد و همدلی وجود داشته باشد عدل و انصاف حاکم سرنوشت انسانان باشد و انسانان بداند که کمک با هم نوع یک صفت نیک است و برای حل مشکلات باید اتحاد و همدلی داشت.

امروز ناملایمت های زیادی گریبانگیر بشر است  پس چه خوب است قرآن را فرا گيريم و تنها به خواندن آن اکتفا نکنيم٬ قرآن از ما عمل می خواهد٬ کتابی که به تمام جنبه هاي زندگي ما توجه داشته است ومطابق به عملکرد ما٬ما را پاداش خواهد داد .

خداوند حکیم ذات که بر امروز و فردا ما حاکم است به ما امر کرده است که قرآن را  چوکات و قانون زندگی خود بدانیم و مطابق به آن عمل کنیم.

اگراز این کتاب شریف و دساتیر و ارشادات که در متن آن وجود دارد در زندگی خود استفاده کنیم  بدون شک زندگی و آخرت نیک خواهیم داشت سعادت دنیوی را کسب خواهیم کرد و هم به سعادت اخروی که هدف نهایی همه ماست خواهیم رسید.  صائم

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا