اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۳ جوزا/ باختر

 طالبان در روز های اخیربه فشار های نظامی شان افزوده اند تا خیال پیروزی از راه نظامی را به واقعیت مبدل کنند.

 مفسر آژانس باختر می نگارد؛ با آن که از برگزاری نشست استانبول و گفت گوهای صلح خبری نیست، طالبان به حمله های شان افزوده اند. تشدید حمله های طالبان جز برنامه های کلان استخباراتی و بازی های کلان سیاسی است که ریشه در بیرون از مرزهای افغانستان دارد .

 نشست استانبول درظاهر برای حل بحران افغانستان به ابتکار امریکا و متحدان منطقه یی آن برنامه ریزی شد، مگر تاکنون چند بار با تاخیر مواجه شده است و بار آخر کشور میزبان اعلام کرد که نشست استانبول بعد از عید رمضان برگزار خواهد شد٬ با آن که از عید چند روز سپری شده است و طالبان هم اعلام کرده اند که در این نشست شرکت می کنند٬ مگر تاریخ برگزاری نشست استانبول مشخص نشده است. این نشان می دهد که برنامه هایی پشت پرده وجود دارد. در وجود برنامه نشست صلح استانبول و آمادگی ظاهری جناح های درگیر در این نشست٬ طالبان میدان جنگ را داغ تر کرده اند٬ اگر به اولین روز هایی که طرح نشست استانبول پیشکش شد٬ دقیق شویم از همان روز طالبان به حمله های نظامی رو آوردند. از دید کارشناسان نظامی و گفته های منابع امنیتی و استخباراتی٬ طالبان برنامۀ دقیق تری برای سقوط ولایت ها طرح کرده اند٬ سقوط مراکز چند ولایت منجمله قندهار٬ هلمند٬ غزنی… شامل این برنامه بود که همزمان با فشاربرولایت های دیگر، به خصوص شمال افغانستان همراه بود. طالبان نتوانستند این بخشی از برنامه شان را عملی کنند٬ طالبان مرحلۀ دومی از برنامۀ شان را به اجرا گذاشتند که تشدید حمله ها بر مراکز واحد های اداری و مراکز نظامی بود٬ دیده می شود که طالبان در این بخش از برنامۀ شان توانستند به مواردی از اهداف شان برسند٬ در روز های اخیر مراکز سه ولسوالی بدست طالبان سقوط کرده است و طالبان در نزدیکی شهر های پلخمری بغلان و مهترلام لغمان تحرکاتی داشته اند.

این که نشست استانبول به نام ها و بهانه های گونه گون برگزار نمی شود و طالبان به حمله های شان تشدید بخشیده اند٬ این نشان می دهد که معاملات پشت پرده وجود دارد٬معاملاتی که بیشتربا توافق نامۀ دوحه ارتباط دارد. باور ها براین است که در چوکات معاملات پنهانی که بیشتر با توافق نامه دوحه ربط دارد٬ برای طالبان هویت سازی سیاسی شده است و برای این گروه فرصت سازی شد که خود را به جامعۀ جهانی معرفی کند. این گروه یک باره از گروه تروریستی به یک تحریک سیاسی مبدل شد٬ در میدان سیاست زمینه سازی شد که طالبان به موفقیت هایی دست یابند٬ حالا برنامه است که برای طالبان در صحنۀ داخلی هم فرصت سازی شود که این گروه قهرمان میدان جنگ معرفی شود.

 طالبان تشویق می شوند که قبل از هر نشست صلح میان افغانان سناریوی کشتار تا سقوط و یا سناریوی کشتار تا تسلیمی و امتیاز دهی را عملی کنند. طالبان در پی سناریوی ادامۀ جنگ اند آٖنان برنامۀ سقوط ولایت ها را روی دست گرفتند در مرحلۀ بعد بر سقوط مراکز واحد های اداری و مراکز سیاسی تمرکز کردند از این‌رو، دولت باید برای پاسخ به موقع به تمامی این سناریوها آماده باشد و اگر اقدامی نشود بدون شک برنامه بعدی طالبان حمله بر شاهراه ها و تشدید فعالیت ها در داخل شهر ها خواهد بود. طالبان تکتیک های مختلف جهت گسترش ساحۀ جنگ٬ مصروف کردن نیروهای امنیتی در بیشترین ولایت های کشور روی دست گرفتند.

 این گروه با وجود لبیک گفتن به پاره یی از برنامه های سیاسی به صورت جدی به دنبال سقوط نظام اند. برخورد و موضع گیری طالبان با قضایای کشور نشان می دهد که این گروه برنامه یی برای صلح ندارد و بیشتربرنامه های نظامی آنان را که اهداف واضح دارد دنبال می کند . نیاز است که دولت و جریان های ملی پاسخ مناسبی برای طالبان داشته باشند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا