تبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۲۷ سرطان/ باختر
مردم افغانستان با امید توام با نگرانی به استقبال عید قربان می روند.
مفسر آژانس باختر می نگارد؛ مردم افغانستان با امید توام با نگرانی ها به استقبال عید قربان می روند، امید واری ها از نشست دوحه میان سیاست ورزان افغان با گروه طالبان و نگرانی ها از ازدیاد خشونت ها و شدت یافتن شیوع بیماری کرونا.
واقعیت این است که مردم افغانستان در سایۀ سنگین جنگ، ناامنی، خشونت و شیوع کرونا عید خوشی ندارند و نزد آنان عید قربان شور و رنگ و بوی گذشته را ندارد.
برای مردم افغانستان که عید قربان را به عنوان عید بزرگ همواره باشکوه تجلیل کرده اند اما تشدید ناامنی‌ها در این کشور باعث شده است که مردم در سال های اخیر حتا در روزهای عید چندان مسرور و شادمان نباشند، نه تنها که رویای مردم برای آتش‌بس و یا کاهش خشونت‌ها به واقعیت نه پیوسته است بل خشونت ها تشدید شده است و نگرانی های تازه روان مردم ما را آزار می دهد.
طالبان به منظور آن که در چانه ‌زنی‌های سیاسی دست بالا داشته باشند حمله های خود را به طور بی سابقه افزایش داده‌اند که در بسیاری موارد منجر به آسیب رسیدن به غیرنظامیان در کشور شده است.
با آن که، زمزمه و شعار صلح خاموش نشده است و در تبلیغات سیاسی پر رنگ تر هم شده است مگر تشدید خشونت ها و گسترش دامنه جنگ مردم را مایوس می کند.
در چنین یک وضعیت برای سیاست ورزان صرف نظراز این که وابسته به کدام جناح اند لازمی است که مشکلات مردم شان را درک کنند و به جای غم و غصه در صدد آن باشند که در روز های عید در فکر پاک کردن اشک یتیم و بیوه زن این سرزمین شوند و در گام نخست با تن دادن به آتش بس ثابت کنند که برای صلح واقعی فکر می کنند و با آتش بس برای آغاز این روند مقدمه چینی می کنند.
مردم افغانستان از سیاست ورزان و رهبران جناح های درگیر که خود را حاکم سرنوشت مردم می دانند جز رعایت حقوق مردم توقع دیگرندارند.
مردم حق دارند که در فضای صلح زندگی کنند و این حق زمانی رعایت خواهد شد که جناح های درگیر به فکر رعایت مناقع علیای مردم و وطن شوند، مذاکرات معنا دار که انجام آن صلح با عزت باشد می تواند به خواست مردم پاسخ دهد، رسیدن به چنین یک هدف کار ساده نیست، نیاز به گذشت و قربانی دارد، آنانی که از فلسفۀ زندگی ابراهیم‹ ع‌ › می دانند، مردی که حاضر شد فرزندش را در راه خدا قربانی کند از پیروان خود می خواهد که برای منافع اصولی و توجیه پذیر یکدیگر قربانی دهند، ضرور نیست که ما در راه صلح فرزندان خود را قربانی کنیم، کافی است از خواست و علایق شخصی و گروهی خود عدول کنیم، کافی است که ازخواست های شخصی و تنظیمی خود عدول کنیم، این خود یک قربانی است که ما در راه تامین منافع مردم می دهیم .
مردم انتظار دارند که حداقل عید را در فضای امن آغاز کنند، آنانی که قلب شان برای مردم و میهن شان در تپش است، باید آتش بس و آغاز گفت وگو های معنا دار سیاسی تن دهند و راه را برای حل مسایل بزرگتر مساعد کنند، به این ترتیب برای مردم و برای رضای خدا پاک یک گام خیر خواهانه بر دارند.
سیاست ورزان صرف نظر از این که وابسته به کدام جناح اند مکلفیت های زیادی در برابر مردم دارند و در برابر خداوند عادل و حکیم هم پاسخگو اند باید مکلفیت های خود را در برابر مردم و خدا درک کنند و عید مردم را به عید واقعی مبدل کنند.
مسئله دیگر که در عید می تواند رنج دهنده باشد، شیوع کرونا در افغانستان است، تجربۀ تلخی که از عید رمضان داریم نشان می دهد که دید و وادید مردم، باعث شیوع موج سوم کرونا در کشور شد و این فصل کرونا تا اندازه یی پیش رفت که می توانست از کنترول خارج شود، لازم است که مردم در عید قربان توصیه و دساتیر صحی را رعایت کنند و حداقل تلاش کنند که از اجتماعات و دید و بازدید های غیر ضروری اجتناب کنند و به این ترتیب خود در جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا در کشور همکار شوند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا