اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۲۸سرطان/ باختر

داشته های باستانی، هویت و افتخار همگانی است نباید این داشته ها در آتش تحجر، جنگ ، خصومت و بد بینی نابود شود.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛ با ادامۀ جنگ در کشور و تسلط گروه طالبان بر مراکز شماری از ولسوالی ها در کشور بیم و نگرانی از تخریب و نابودی مکان ها و آثار باستانی بیشتر شده است و این که طالبان در تخریب همچون داشته  ها گذشتۀ زشت دارند به این نگرانی ها افزوده است .

 داکترمحمد قاسم وفایی زاده سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، روز گذشته  دریک نشست خبری دررابطه به مشکلات موجود و تهدیدهای که متوجه آثار و ساحات باستانی  درکشور است سخن گفت ونگرانی خود را ازوضعیت و سرنوشت آن بنا های تاریخی کشور که درساحات جنگ قراردارند ابراز داشت و از مردم خواست که درحفاظت از بناهای تاریخی و میراث های فرهنگی کشور تلاش کنند و ازآنها به عنوان سرمایه های ملی حراست کنند.

وفایی زاده با این گفته ها  این نکته را بیان کرد که داشته های باستانی و فرهنگی مال مردم اند و مردم بدون وابستگی های سیاسی و قومی شان باید درحفاظت از این دست به کار شوند، داشته های باستانی هویت همگانی و ثروت مشترک مردم است که  نباید با دید سیاسی دنبال شوندو برای تخریب و نابودی آنها توجیه سازی کرد. هر شهروند افغانستان در هر مکان  و در هر جناحی که است  باید داشته های باستانی را متعلق به خودش بداند وازآنها حراست کنند، میراث های فرهنگی هویت ما است که  ما را از گذشته های ما آگاه می کند و مارا به عنوان  مردمانی معرفی می کند که تمدن و گذشتۀ پر بار داشته ایم در حالی که تخریب آن هویت و گذشتۀ ما را از ما می گیرد.

تخریب بت های بامیان که در زمان طالبان صورت گرفت زخم دایمی را بر پیکرفرهنگ پربار ما گذاشت ، با این عمل تحجرآمیز، مردم افغانستان نه تنها که  قدیمی ترین یک داشتۀ باستانی جهانی را از دست دادند بل برای شهروندان کشور های دیگر به عنوان مردمانی معرفی شدند که تحمل هیچ چیزی را ندارند حتا به گذشته و مفاخر فرهنگی و باستانی خود رحم نمی کنند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ می خواهد که در اوج درگیری و جنگ های جاری میراث های فرهنگی ما دچار تحجر و بربریت نشوند و یا هم در جریان جنگ ها به آن آسیب نه رسد، وزارت اطلاعات و فرهنگ برای حراست از این داشته ها کدام نیروی مسلح ندارد نیروی این وزارت مردم اند مردمی که هویت قدرتمند در گذشته دارند و حالا هم از یک فرهنگ عالی حرف می زنند، اتکای این وزارت به مردم است و جناح های درگیر هم تلاش کنند که در نزدیکی  محله های باستانی  و آثار باستانی درگیر نشوند و اگر این مناطق را مناطق امن اعلام کنند در حقیقت به هویت و مفاخر مردم افغانستان احترام گذاشته اند.

حرف دیگری که در گفته های دیروز محمد قاسم وفایی زاده سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ صراحت داشت، تلاش های طالبان برای محدود کردن آزادی بیان، راندن زنان از متن جامعه به حاشیه و استفاده ابزاری این گروه از رسانه برای مقاصد گروهی شان است او گفت: با توجه به افزایش نا امنی ها درشماری از ولایت های کشور، تعداد زیادی از خبرنگاران و رسانه های محلی ازطرف مخالفان مسلح دولت مورد تهدید قرار دارند.

طالبان با تسلط بر شماری از ولسوالی ها کارکنان زن در رسانه را جواب کرده اند، کارشماری از رسانه ها را متوقف کرده اند و رسانۀ دیگر را وسیلۀ  تبلیغاتی خود مبدل کرده اند، به این ترتیب طالبان بار دیگر روحیۀ پرخاشگرانه را دربرابر مردم به خصوص زنان در پیش گرفته اند، به جای تبلیغ صلح، عمران و شگوفایی، از رسانه ها به هدف تقویت موقف شان در میدان جنگ کار گرفته اند، ادبیات پرخاشگرانه را به کار می برند و امید ها را از مردم می گیرند. این نشان می دهند که طالبان تغییر نکرده اند وآزادی بیان، آزادی رسانه ها و فعالیت آزاد سیاسی و مدنی همچنان  خط فاصل میان جمهوریت و امارت است که طالبان درصدد برگشت آن اند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا