اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره 

کابل/  اول  اسد /باختر

منابع دولتی طالبان را متهم می کنند که با گسترش ساحه حاکمیت شان به چور و چپاول خانه های مردم٬ تخریب تاسیسات عامه و حتا ترور مردم عام پرداخته اند.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛ با تسلط طالبان بر مراکز شماری از ولسوالی ها حرف های از قتل و کشتار مردم و تخریب تاسیسات عامه شنیده می شود و منابع دولتی طالبان متهم می کنند  که به چور و چپاول خانه های مردم٬ تخریب تاسیسات عامه و حتا ترور مردم عام پرداخته اند.

به تازه گی وزارت امور داخله از قتل ده‌ها تن از افراد ملکی در ولسوالی سپین بولدک قندهار خبر داده است این  وزارت می‌گوید که این افراد بدون هیچ دلیلی از خانه‌های شان بیرون کشیده شدند و به قتل رسیده‌اند ومنابع در قندهار قتل بیش از صد تن افراد ملکی توسط افراد ناشناس را تایید می کنند٬این منابع گفته اند که مردان مسلح ده‌ها غیر نظامیان را از خانه‌های شان با خود برده‌اند که تا کنون قتل در حدود یک صدو سی تن تایید شده‌است و از سرنوشت شماری هم اطلاعی در دست نیست٬ روح الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفته است که طالبان به چور و چپاول خانه های مردم٬ تخریب تاسیسات عامه و حتا ترور مردم عام پرداخته اند.

در حال حاضر ادارۀاضافه از صد ولسوالی در نقاط مختلف کشور به دست طالبان است  ورییس کمیسیون خدمات ملکی می گوید؛ طالبان با تصرف مراکز شماری ازولسوالی‌ها٬ ساختمان ۲۶۰تعمیر اداری و خدمات عامه را با انفجار و حمله تخریب کرده‌اند که دیگر قابل استفاده نیستند٬ با تخریب این تعمیر‌ها حداقل پنجصد میلیون دالر به ملکیت عامه ضرر مالی وارد شده است.

قتل های عمدی و حتا دسته جمعی در ساحات تحت حاکمیت  طالبان٬ بد رفتاری با اسرا و محاکمه صحرایی آنان٬ زندانی کردن مردم٬ تحمیل قیودات و قوانین سخت گیرانه برمردم ٬ مقید کردن زندگی اجتماعی٬ همه تخطی صریح از قوانین بین المللی و کنوانسیون های جهانی است که اصلاً طالبان به آن اعتنایی ندارند در کنار آن٬  تخریب تأسیسات عامه توسط طالبان بیانگر این است که این گروه نه تنها با حکومت بل با مردم نیز در جنگ استند؛ تخریب جاده‌ها‌، پل‌ها، پلچک‌ها، مکتب‌ها و ساختمان‌های دولتی که استفاده ‌کنند‌گان درجه‌اول آن‌ها مردم استند، جز اعلام جنگ با مردم پیام دیگری ندارد. باور ها براین است که  تخریب دارایی های عامه توسط طالبان نمایانگر این است که این گروه حس تعلق و وابسته‌گی نسبت به افغانستان را ندارند. اگر طالبان احساس وطن‌دوستی می‌داشتند ازدارایی های عامه به عنوان بیت المال حفاظت می کردند٬ در ساحات زیر اداره شان با مردم تعامل می کردند٬ سهولت ایجاد می کردند٬ و از خود یک چهرۀ آشتی پذیر با مردم و تمدن ارائه می کردند.

تسلط طالبان بر مراکز شماری از ولسوالی ها این گروه را در یک آزمون قرار داد٬ طالبان باید ثابت می کردند که با گذشته فرق دارند٬ با مردم تعامل می کنند٬ در خصوص سرنوشت اسرا از احکام شرعی و کنوانسیون های بین المللی پیروی می کنند٬ برای مردم در زندگی اجتماعی شان سهولت ایجاد می کنند٬ تاسیسات عامه را مال مردم افغانستان می دانند از آن حفاظت می کنند.

مگر مردم دیدند که عملکرد طالبان چیز دیگری بود٬ آنان٬ راۀ تعامل با مردم را در پیش نگرفتند٬ با مامورین و نظامیان دولتی دید کین توزانه شان را حفط کردند و تاسیسات عامه را نه تنها که حراست نکردند بل آن را تخریب کردند٬ از رعایت حقوق شهروندی کمترین آگاهی را دارند٬ سقوط چند ولسوالی به دست طالبان فقط یک پیام داشت این که طالبان تغییر نکرده اند و مردم بار دیگر دریافتند که نمی شود به این گروه اعتماد کرد.  تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا