اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره 

کابل / ۱۴   قوس / باختر

مشکلات اقتصادی در افغانستان جدی تر می شود٬ نیاز است٬  کشورها و نهاد های که دارایی افغانستان را منجمد کرده اند٬ و کشور های که بعد از خروج نیروهای خارجی ازاین کشور٬ مسوول اوضاع اند٬ درک منطقی از وضعیت اسفبار مردم افغانستان داشته باشند.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی در افغانستان جدی تر می شود اکنون حرف فراتر از مشکلات اقتصادی است٬ خطر قحطی و گرسنه‌گی مردم را تهدید می کند ٬ مردم در شهرها و روستاها با فقر شدید مواجه اند. جمعیت گدایان در خیابان‌ها و کوچه‌ها در حال  افزایش است. به شمار کودکان خیابانی که در جاده های کابل و شهر های دیگر مصروف کار اند افزوده شده است٬ اخباری درد ناکی از فروش کودکان در افغانستان به دلیل فقر به گوش می رسید٬ فرا رسیدن زمستان بر این مشکلات افزوده است.

در کنار آن٬ موجودیت هزاران خانواده بیجا شده داخلی معضل دیگر یست که باید به آنان رسیدگی شود در حالی که امکانات حکومت برای مقابله با این مشکلات در سطح نیست که بتواند پاسخگو وضعیت جاری باشد.

امارت اسلامی افغانستان در چوکات امکانات خود تدابیری را غرض مقابله با مشکلات موجود روی دست گرفته است مگر تمامی برنامه ها نیاز به امکانات اقتصادی و پولی دارد٬ در حالی که ملیارد ها دالر از دارایی های افغانستان در یک برنامه هدفمندانه منجمد شده است٬ بانک جهانی هم به نوبه خود یک ونیم ملیارد دالر از پول های مربوط به افغانستان را مسدود کرده است٬ کشور های هم اند که در کنفرانس ژنیو برای کمک به مردم افغانستان وعدۀ اهدای پول را دادند مگر به تعهد ووعده شان عمل نکردند.

مشکل در این است که وضعیت اقتصادی در افغانستان دشوار تر شده می رود و مردم بیشتر در تنگنا قرار می گیرند مگر بیرونی ها٬ آزاد کردن پول های منجمد شده افغانستان و یا هم ارائه کمک های پولی شان را با این کشور٬ وابسته به شروط و شرایط می دانند که خود آن را وضع کرده اند٬ در حالی که مردم افغانستان به کمک اضطراری نیاز دارند و در شرایط نیستند که بالای آنان قیود و شروطی گذاشته شود.

واقعیت این است که کشورها و نهاد های که دارایی های افغانستان را منجمد کرده اند٬ اصلا دید عاطفی به مسایل ندارند بل منفعت شان را در هماهنگی با سازمان های استخباراتی دنبال می کنند.

در این میان٬ بانک جهانی که یک ونیم ملیارد دالر افغانستان را در اختیار دارد٬ متعهد شده بود که پنجصد ملیون دالر از این پول ها را به افغانستان مسترد می کند تا برای  خرید دارو و مایحتیاج دیگر در افغانستان هزینۀ شود٬ بعدا این رقم به دوصد و هشتاد ملیون دالر پائین آمد و حالا این بانک٬ کشور های های کمک دهنده را مخاطب می داند که باید در باره واگذاری این پول به افغانستان تصمیم بگیرد در حالی که مدیریت صندوق بازسازی افغانستان در دست بانک جهانی است.

کشور های دیگر ارائه کمک های شان را با افغانستان با افغانستان وابسته به شرایط سیاسی این کشور دانسته اند٬ ایجاد حکومت همه شمول٬مسایل حقوق بشری و حرف های دیگر٬ در حالی که وضعیت در افغانستان حساس و دشوار است و مردم نیاز به کمک های فوری دارند٬ نه تعین شرایط.

مردم افغانستان در یک تنگنا قرار گرفته اند٬ وضعیت اقتصادی و بهداشتی در این کشور وخیم تر می شود و کشور های زیادی منجمله ایران٬ پاکستان٬ ترکیه٬ کشور های آسیای میانه و اروپا هشدار داده اند که با ادامۀ وضعیت ناهنجار کنونی٬ احتمال ورود سیل مهاجران به این کشور ها وجود دارد٬ مگر با آنهم برای حل بحران موجود در افغانستان٬ برنامه های ریزی ها درست نشده است.

برای حل این مشکل در گام نخست نیاز است که  دارایی های منجمد شده افغانستان دو باره آزادکرده  شود تا افغانان با داشته های مالی خود به حل مشکلات شان بپردازند٬ در گام بعدی جامعه جهانی باید کمک های شان را با مسایل سیاسی چوکات بندی نکنند ورنه کوچ و مهاجرت از افغانستان به یک بحران بزرگ منطقه یی مبدل خواهد شد و مشکلات افغانان وارد فصل دیگری خواهد شد که تبعات آن فرا گیر و منطقه یی خواهد بود٬ مشکلات جاری در افغانستان ریشه در رقابت ها و سلطه جویی های بیرونی دارد٬ آنانی که افغانستان و مردم آن را به این وضعیت کشانده اند٬ از لحاظ اخلاقی حق ندارند که مردم افغانستان در برابر ده‌ها تهدید، به حال خود رها کنند. به نفع همه خواهد است که ازآلام رنج‌های که مردم با آن مواجه اند ؛ چشم نپوشند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا