اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل / 24 /  جدی

 معاون دوم رییس الوزار از نهاد های بین المللی خواسته است که کمک های بشری به افغانستان باید در هماهنگی با امارت اسلامی،  توزیع شود.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛ با تسلط امارت اسلامی در افغانستان جامعۀ جهانی و کشور های که نظام پشین را حمایت مالی می کردند کمک های شان را به گونه یی کامل متوقف کردند ودر کنار آن تحریم ها در برابر امارت اسلامی وضع شد و دارایی های افغانستان هم منجمد شد.

این کار٬ فشار بر اقتصاد آشفته افغانستان را بیشتر کرد٬ قبل از تسلط امارت اسلامی هم ٬ دولت پشین با مشکلات جدی اقتصادی مواجه بود مگر حداعظم بودجه آن دولت  از سوی امریکا و شرکای بین المللی آن تمویل می شد٬ در حالی که امروز چنین نیست.

با قطع کمک های خارجی٬ تحریم و انجماد کردن دارایی های افغانستان و با دنبال کردن راهکار منزوی کردن امارت اسلامی که از سوی چند کشور معدود مد نظر است٬ وضعیت اقتصادی در افغانستان حالت نگران کنندۀ به خود گرفته است.

سازمان ملل و نهاد های دیگر بین المللی به منظور کمک با مردم افغانستان دست به کار شده اند٬ و تا کنون کمک های زیادی به افغانستان صورت گرفته وهم تعهدات برای کمک های بیشتر وجود دارد.

مگر چیزی که می تواند مایه نگرانی باشد٬ نحوۀ رساندن و توزیع این کمک ها است.

در گذشته هم جامعه جهانی٬ چه در زمان جنگ های تنظیمی و بعد هم  در زمان حضور نیروهای خارجی٬ به نام بازسازی افغانستان٬ کمک های وافر را با این کشورانجام دادند مگر کار اساسی صورت نگرفت و مستحقین از این نوع کمک ها بی بهره ماندند.

مشکل در این بود که نهاد های جهانی از مسیر انجو ها و موسسات٬ کمک ها وبرنامه های شان را عملی می کردند در حالی که انجو و موسسات در برابرهیچ نهاد رسمی افغانستان٬ سازمان ملل و حتا کشور های کمک کننده یا دونرها پاسخگو و حسابدۀ نبودند و این باعث شد که بیشترین کمک ها که به نام مردم افغانستان ضرب خورد به مستحقین نرسد و حیف و میل شود.

توقع از سازمان ملل این است با در نظر داشت تجربه که است و با در نظرداشت کار کرد ناهنجار شماری از موسسات و انجو٬ کمک های تازه خود با افغانستان را از مسیر نهادهای دولتی افغانستان که منظم و با تجربه اند انجام دهد و با امارت اسلامی هماهنگ سازد

عبدالسلام حنفی معاون دوم رییس الوزار از نهاد های بین المللی خواسته است که کمک های بشری به افغانستان باید در هماهنگی با امارت اسلامی،  توزیع شود.

وی خواهان رسانیدن کمک های بشری به افغانستان به گونه شفاف به نیازمندان است.

وزارت اقتصاد یا پلان افغانستان که از چند دهه به این طرف تجربه کار با انجو ها را دارد٬ آماده شده است که در کار موسسات غیر حکومتی را هماهنگ کند این وزارت  از ایجاد سه کمیته در سراسر افغانستان، از بهر رسانیدن کمک های انسان دوستانه به نیازمندان خبر داده است تا کمک های جامعۀ جهانی به گونه یی بهتر و معقول تر به نیازمندان برسد

جامعه جهانی اگر در فکر همکاری با مردم افغانستان و غلبه برمشکلات جاری در این کشور اند٬ باید تصمیم بگیرند که از مسیر نهادهای دولتی در ارائه خدمات ضروری از جمله مراقبت های صحی، آموزش و پرورش و سیستم مالی کمک کنند.

هماهنگی و همکاری با دستگاه دولتی افغانستان هم موثر و هم با هزینه کم انجام می شود با این گونه اقدامات می توان کار بهتری را انجام داد ورنه بازهم آنچه که بنام مردم افغانستنان از سوی جامعه جهانی اهدا شده است جیب چند فرد فرصت طلب را پرخواهد کرد و فقر همچنان در افغانستان حضور خواهد داشت. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا