اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل/ ۱۸  دلو/  باختر

یک مقام بلند پایه سازمان ملل متحد تاکید دارد که باید کمک ها با مردم افغانستان بدون ملاحظات سیاسی باشد.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛ یک مقام بلند پایه سازمان ملل متحد بر کمک های بی قید و شرط با مردم افغانستان تاکید می ورزد. و می گوید که کمک های بشری بی ملاحظات سیاسی به مردمان افغانستان فراهم شود.

این در حالی است که امریکا و بانک جهانی ملیارد ها دالر از دارایی های ملی افغانستان را منجمد کرده اند و تاکید دارند که الی ایجاد یک حکومت فراگیر این داشته های مادی افغانستان را در بند خواهند داشت٬ شماری از کشور های غربی نیز با مطرح کردن برخی شرایط٬ کمک های شان را با افغانستان به طور کامل متوقف کرده اند.

مشکل در این است که همین کشورها٬ بد تر شدن وضعیت بشری در افغانستان را داد می زنند٬ خود را نگران اوضاع بد اقتصادی  مردم افغانستان می دانند و از یک فاجعه بشری در این کشور هشدار می دهند٬ مگر در ارائه کمک ها و حتا مسترد کردن پول های که مربوط به افغانستان است و می شود از آن برای بهبود وضعیت در این کشور استفاده کرد٬ شرط و شرایط وضع می کنند.

این نمایانگر آن است که این کشورها مسایل حقوق بشری را دستآویز می کنند مگر در اصل با آوردن فشار های اقتصادی٬ در پی اهداف مشخص شان در افغانستان اند و به این ترتیب کمک های بشری را شکل و هویت سیاسی می دهند.

گفته های رامز الاکبروف، معاون نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان که می گوید« کمک های بشری بی ملاحظات سیاسی به مردمان افغانستان فراهم خواهند شد» این مسئله را مطرح می کند که نباید مسایل بشر دوستانه را با برنامه های سیاسی هماهنگ کرد و کمک با نیازمندان را منوط به شروط سیاسی دانست.

افغانستان یک کشور فقیر است و چهل  و دو سال جنگ همه چیز را از مردم این کشور گرفته است٬ چهل  ودو سال جنگ که بر این مردم تحمیل شده است٬ جنگ که آغاز گر آن مردم افغانستان نبودند تنها قربانی تجاور و دسیسه های بیرونی بوده و جامعۀ جهانی مکلفیت های اخلاقی زیادی در برابر این مردم دارند که باید بدون دغدغه و شرایط انجامش دهند.

باید گفت که نه تنها معاون نماینده سرمنشی سازمان ملل٬ بلکه شماری از کشور ها نیز خواهان استرداد دارایی های افغانستان شده اند و تاکید داشته اند که  کمک های بشری را نباید وابسته با  شرایط سیاسی دانست.

سرمنشی سازمان ملل ٬ چین٬ روسیه٬ ترکیه٬ پاکستان٬ ایران٬ و به همین ترتیب شماری از سناتوران امریکایی و آسترالیایی  و نماینده پشین سازمان ملل برای افغانستان تقاضای استراد دارایی های افغانستان را کرده اند و تاکید بر تعامل با امارت اسلامی را داشته اند.

نیازمندی ها مردم افغانستان جدی است٬ نهاد های مدد رسان در این کشورتاکید می ورزند که افغانستان در سال روان میلادی به ۴ اعشاریه ۴ میلیارد دالر برای کمک به بیست و چهار میلیون  تن نیاز دارد.

پس در چنین یک وضعیت شرط گذاشته برای کمک ها و انجماد کردن دارایی های ملی افغانستان٬ امری درست نیست و آنانی عامل عواقب و فرایند زشت آن خواهند بود که کمک های شان را با افغانستان شکل و محتوای سیاسی می دهند و با بهانه های غیر موجه دارایی های ملی این کشور را تصاحب کرده و برای انجماد ماندن و یا هم پرداخت آن به دیگران٬ برنامه و توطیه می چینند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا