اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل٬ ۷ ثور٬ باختر

قرآن مجید٬ نه تنها برای مومنان٬ بلکه برای تمامی ساکنان کره خاکی٬ به عنوان قانون زندگی بشری  معرفی شده است که هرگاه به آن چنگ زده شود و رعایت گردد٬ دیگر گمراه و جاهلی وجود نخواهد داشت.

مبصر آژانس باختر می نگارد؛ قرآن عظیم الشان٬ ماندگار ترین اثر آسمانی است که از سوی خداوند حکیم ذریعه رسولش محمد مصطفی ‹ ص › برای بشریت آٖن هم در زمانی که جاهلیت و تحجر گریبان بشر را گرفته بود نازل شد.

این کتاب آسمانی حاوی پیام های است که انسان ها را  هدایت می دهد که خود را  از جهالت و ذلت رهایی بخشند و به سوی یکتا پرستی٬ نور و روشنایی که عافیت وآرامش جاویدانه دارد برسند.

قرآن کریم در زمانی نازل شد و رسول اکرم ‹ ص› موظف به ترویج آن در میان بشریت شد که جهالت و گمراهی نه تنها در شبه جزیرۀ عرب بلکه در تمامی دنیا زندگی انسان های آن زمان را متاثر کرده بود٬ با آغاز رسالت آن بزرگوار که به حق ناجی بشریت نام گرفته است٬ تحول عظیمی در زندگی مردمان آن زمان رخ داد٬ دیگر بت پرستی وجود نداشت٬ دیگر دختران به جرم دختر بودن زنده به گور نمی شدند٬ بی عدالتی٬ برتری جویی های قبیلوی٬ تحجر و انواع فساد دیگر از میان رفته بود٬ تاثیر قرآن چنان عظیم بود که بت پرستان خود  بت شکن شدند و سرها به عبادت خدای که خالق هستی است خم شد و بشریت به معنای  یک زندگی با وقار در دنیا و یک آرامش و زندگی ابدی بعد از مرگ دست یافتند.

پیامبر بزرگوار اسلام نبی کریم ‹ ص› که رسالت داشت٬ بشریت از گمراهی نجات دهد٬ با معرفی قرآن پاک چنان هدیه به بشریت داد و چنان قانونی را به آنان معرفی کرد که در جریان قرن های متمادی کوچکترین تغییری در آن به میان نه آمده است و چگونگی زندگی انسان ها را تا زمان قیامت مشخص و قانون بندی کرده است.

 به حق که فرق  فاحش با قوانین دارد که انسان ها ساخته اند٬ قوانین که همیشه دچار تحول و تغییر اند در حالی که قرآن عظیم الشان که  در برگیرنده پیام٬ هدایت و امر و نهی است چنان تنظیم و طبقه بندی شده است که هیچ تغییری را در خود نمی پذیرد و به عنوان عامل سعادت انسان در دنیا و آخرت تبارز کرده است٬آنان را به کمال مطلوب که زندگی انسانی است می رساند٬ یعنی انسان به تعریف و معنای خلقت خود می رسد٬ ارزش های معنوی و اخلاقی خود را درک می کند٬ واقعیت این است که  نقش و تأثیر قرآن درتمامی شئون زندگی بشری واضح و تعریف شده است که انتهای آن کمال سعادت خواهد بود.

با آن که قرآن پاک حاوی ارزش های معنوی بیشماری برای بشریت است مگر با تاسف هنوز هم گمراهی و جهالت در میان بشریت  وجود دارد٬ دلیل این است که شماری از انسان ها با گذشت روزگار ارزش های معنوی و بلند  قرآن را فراموش کردند٬ اگر امروز مشکل و رنجی در دنیا وجود دارد٬ اگر ما امروز از انواع مفاسد و خرافات در میان بشریت می گویم و اگر ما امروز دچار تنش و مظالم دیگر استیم٬ دلیل واضح است ما از قرآن به دور بوده ایم و نتوانسته که به درک ارزش ووقار این کتاب آسمانی برسیم و نتوانسته ایم که  قرآن را به عنوان قانون الهی جاگزین زندگی فردی و بشری سازیم و از آن فیض بریم.

بشریت به خصوص جوامع اسلامی اگر می خواهند زندگی با وقاردنیوی و ابدیت بهتر داشته باشند٬ قرآن این کتاب آسمانی را با ارزش های درک کنند و آن را به گونه یی که مطلوب است٬ وارد زندگی و اجتماع شان کنند. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا