اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تبصره

کابل، ۱ جوزا ، باختر
کمیسیون تماس با شخصیت ها٬ از تمامی مقام ها و مامورین بلند پایه دولت پشین خواسته است که به کشور برگردند و در آوردن رفاه به مردم و عمران کشور سهم گیرند.
مبصر آژانس باختر می نگارد؛ رئیس کمیسیون تماس با شخصیت های افغان دیروز لایحه کار آن کمیسیون را همگانی کرد٬ شهاب الدین دلاور گفته است « پیام ما برای تمام شخصیت های افغان این است که این کشور شان است و آنان می‌توانند به این کشور بیایند و از تمام امتیازات بهره گیرند.»
در لایحه کاری این کمیسیون موارد وجود دارد که میتواند قابل دقت باشد در لایحه تذکر داده شده است؛ تمام اراکین دولتی و مقام های حکومت گذشته از جمله اعضای پارلمان و مجلس سنا شامل عفو عمومی استند و در صورت لزوم دید از سوی استخبارات برای شان محافظ استخدام می شود. هریک از مقام های پیشین، جنرالان نظامی و افسران پولیس دست از مخالفت با «امارت اسلامی» بردارند، شامل این روند اند.
کمیسیون تاَکید دارد ٬افراد یا مقام های دولت پیشین که به کشور باز می‌گردند جان و مال شان محفوظ است و خواست‌ های مشروع شان پذیرفته خواهند شد.
از دید مردم٬ این اقدام امارت اسلامی گامی در جهات تامین اعتماد و باور میان شهروندان کشور و امارت اسلامی است٬ با آن که امارت اسلامی کدام جریان سیاسی و یا افراد را رقیب سیاسی و یا دشمن نظامی خود نمی داند٬ ثبات سیاسی و امنیت در کشور تامین است با آنهم می خواهد٬ آن تعداد از مقام های حکومت پشین که در کشور های دیگر متواری اند به کشور برگردند و انرژی شان را در جهت مثبت که همانا خدمت به مردم در چتر یک حکومت اسلامی است به مصرف رسانند.
اندیشه ایجاد کمیسیون تماس با شخصیت های افغان به دو ماه گذشته بر میگردد و به هیچ عنوان٬ به نشست اخیر شماری از سیاست ورزان متواری که دو روز قبل در ترکیه برگزار شد و یا هم به آن تحرکات کوچک٬ محدود و پراگنده مسلحانه که اخیر در یکی دو ولایت اتفاق افتاد و دیر دوام نکرد٬ تعلق ندارد٬ بل جز خلاقیت و ابتکار امارت اسلامی برای گسترش اعتماد و باور میان مردم برای حکومتداری خوب و فعال است٬ نشانه از تحمل امارت اسلامی در برابر مخالفان دیروز امارت است٬ حرکتی برای تامین وحدت عمل و نظر میان مردم و امارت اسلامی است٬ ٬ امتیازی برای مخالفان دیروز نیست و نباید به عنوان نقظه ضعف امارت اسلامی در میدان سیاست و جنگ تلقی شود.
این کمیسیون برای بازگشت افراد خاص و مشخص ایجاد نشده است بل محرکی برای تشویق و برگشت تمامی کسانی است که تا دیروز در مقام و صلاحیت های بالای دولتی قرار داشتند ولی امرور متواری اند٬ به همین دلیل امتیازات که کمیسیون در نظر گرفته است جنبه همگانی دارد و با کدام چهره خاص ملاقات و معامله صورت نگرفته است و صورت هم نمی گیرد.
برخی از رسانه که بیشتر خارجی اند گفته اند که برنامه های این کمیسیون٬ تله یی برای دام انداختن مخالفان سیاسی و نظامی امارت ایجاد شده است٬ حرف که کاملا نا درست است در گام نخست امارت اسلامی کدام جریان را به عنوان مخالف سیاسی خود به رسمیت نمی شناسد و از طرف دیگر به کدام جریان اجازه فعالیت مسلحانه را نمی دهد٬ اصلاَ امارت اسلامی کدام جریان مخالف سیاسی ندارد٬ آنانی که گاهگاهی از طریق رسانه ها صدا بلند می کنند٬ در حیطه یی نیستند که به خود مخالف سیاسی نام گذارند و چالشی در برابر امارت اسلامی باشند٬ این گونه حرکات بیشتر جنبه تبلیغاتی برای منافع شخصی دارد که نمی تواند٬ سد یا مانعی در برابر امارت اسلامی باشد.
واقعیت این است که کمیسیون تماس با شخصیت های افغان یک نیت خالصانه از سوی امارت اسلامی برای بسیج افکار عمومی برای رفاه و همکاری میان افغانان است که باید از آن سود برد. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا