(DR)سیاست(DR)اخبارTOP(DR)(DR)جامعه

تجلیل از دومین سالگرد پیروزی امارت اسلامی در برابر رژیم اشغالگر امریکا در افغانستان


کابل 23اسد باختر
از دومین سالگرد پیروزی امارت اسلامی در برابر رژیم اشغالگر امریکا در سرتاسر افغانستان تجلیل شد.
در بیست و چهارم اسد بود که درنهایت امریکای اشغالگر، شکست را پذیرفت و مجبور به ترک افغانستان شد.
شهروندان افغانستان و مسوولان امارت اسلامی در کابل وسرتا سر افغانستان، استقلال افغانستان از چنگال رژیم اشغالگر امریکا و فتح افغانستان توسط امارت اسلامی را جشن گرفتند.
درین مراسم، سخنرانان در باره ی احکام الهی برای به پا خیزی در برابر متجاوزین، جان فشانی مجاهدین امارت اسلامی در برابر نیروهای اشغالگر و دست نشانده های شان ، ظلم و ستم اشغال کران در برابر ردم افغانستان و کارکردهای ومثبت امارت اسلامی در دو سال گذشته در زمینه های تامین امنیت، تطبیق پروژه های توسعه یی ، حکومت داری خوب و بردن کشور به سوی خودکفایی صحبت کردند.
آنان ، از مردم خواستند تا در کنار نظام اسلامی شان بایستند.
از سویی هم شهروندان افغانستان، با توجه به کارکرد مثبت امارت اسلامی در جریان دو سال، گفتند که از حکومت شان حمایت می کنند و هرگزفریب توطیه گران را نمی خورند.
به گزارش خبرنگاران آژانس باختر از سرتاسر افغانستان، مراسم تجلیل از پیروزی امارت اسلامی افغانستان، با رژه های نظامی نیز همراه بود.
درین مراسم رژه، نیروهای تعلیم دیده ی امارت اسلامی، باجنگ افزار های سبک و سنگین که از نیروهای اشغالگر غنیمت گرفته بودند، از برابر مسوولان و شهروندان گذشتند.
تجلیل از پیروزی مجاهدین امارت اسلامی افغانستان در برابر رژیم اشغالگر امریکا، با نمایشات ورزشی ، برپایی پیکارها در رشته های تخلف ورزشی نیز همراه بود.
ازسویی هم خبرنگاران آژانس باختر از گوشه و کنار افغانستان گزارش کردند که قلم به دستان و فرهنگیان نیز در دومین سالگرد پیروزی امارت اسلامی در برابر رژیم اشغالگر امریکا بیکار ننشستند و نمایشگاه های کتاب بر پا کردند و یا هم محافل شعر خواندی برگزار کردند؛ محافلی که در آن شاعران اشعار شان را با مضامین همدلی و همدیگر پذیرای و پیروزی حق بر باطل به خواهش گرفتند.
دربخش دیگر تجلیل از دومین سالروز پیروزی امارت اسلامی در برابررژیم اشغالگر امریکا، شهروندان در خانه و مساجد ، ختم های قرآن کریم برپا کردند و از هم خواستند تا برای ساختن یک افغانستان آباد ، توسعه یافته و با رفاه در کنار نظام اسلامی شان بایستند. ختم/ باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا