(DR)اخبار(DR)سیاست(DR)جامعهTOP(DR)

تجلیل از یک صدوچهارمین سالروز استرداد استقلال افغانستان در سرتاسر کشور


کابل 23اسد باختر
از یکصدو چهارمین سالروز استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا، در سرتاسر کشور تجلیل شد.
افغانستان، یکصدوچهارسال پیش از امروز، به رهبری شاه امان الله خان غازی از بریتانیایی استقلالش را گرفت که به اصطلاح ،آفتاب در قلمروش غروب نمی کرد.
شهروندان افغانستان و مسوولان امارت اسلامی در کابل وسرتا سر افغانستان، در مراسم رسمی و غیر رسمی، استقلال کشور از چنگال بریتانیای وقت را جشن گرفتند.
درین مراسم، سخنرانان در باره ی احکام الهی و همچنان غیرت افغانی برای به پا خیزی در برابر متجاوزین، سخن گفتند و با اشاره به پیروزی امارت اسلامی در برابر رژیم اشغالگر امریکا و روی کارآمدن نظام اسلامی در افغانستان، کارکردهای امارت اسلامی در دو سال گذشته در زمینه های تامین امنیت، تطبیق پروژه های توسعه یی ، حکومت داری خوب و بردن کشور به سوی خودکفایی مثبت ارزیابی کردند.
آنان ، از مردم خواستند تا در کنار نظام اسلامی شان بایستند.
از سویی هم شهروندان افغانستان، با توجه به کارکرد مثبت امارت اسلامی در جریان دو سال، گفتند که از حکومت شان حمایت می کنند و هرگزفریب توطیه گران را نمی خورند.
به گزارش خبرنگاران آژانس باختر از سرتاسر افغانستان، مراسم تجلیل از استرداد استقلال افغانستان، همانند دومین سالگرد‌پیروزی امارت اسلامی بر رژیم اشغالگر امریکا،با رژه های نظامی نیز همراه بود.
درین مراسم رژه، نیروهای تعلیم دیده ی امارت اسلامی، باجنگ افزار های سبک و سنگین که از نیروهای اشغالگر غنیمت گرفته بودند، از برابر مسوولان و شهروندان گذشتند.
تجلیل از سالروز استرداد استقلال از بریتانیای وقت نیز ، با نمایشات ورزشی ، برپایی پیکارها در رشته های تخلف ورزشی نیز همراه بود.
ازسویی هم خبرنگاران آژانس باختر از گوشه و کنار افغانستان گزارش کردند که قلم به دستان و فرهنگیان نیز در سالروز استرداد استقلال کشور، نمایشگاه های کتاب بر پا کردند و یا هم محافل شعر خواندی برگزار کردند؛ محافلی که در آن شاعران اشعار شان را با مضامین همدلی و همدیگر پذیری و فداکاری های نیاکان ما در برابر انگلیس ، به خواهش گرفتند.
شهروندان افغانستان در فاصله ی چند روز تجلیل از دو استرداد استقلال، از هم خواستند تا برای ساختن یک افغانستان آباد ، توسعه یافته و با رفاه در کنار نظام اسلامی شان بایستند. ختم/ باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا