اخباراقتصادجامعه

تخریب صدها جریب کشتزاردهقانان دراثرسیلاب های اخیردرپکتیا

شهرگردیز6 اسد باختر
درپی سرازیر شدن سیلاب های اخیردرپکتیا، صدها جریب کشتزار دهقانان تخریب شد.
در دوشبانه روز اخیر بخش هایی ازپکتیا گواه بارندگی های شدید بود.
ولسوالی های زرمت، دند پتان، څمکنی و جانی خیل ، کانون اصلی این سیلاب ها بود.
یک مسوول اداره ی آمادگی مبارزه با حوادث پکتیا به آژانس باخترگفت که دراین سیلاب ها صدها جریب کشتزار دهقانان تخریب شد و حاصلات شان با خاک وگل یک سان شد.
اوگفت که تلاش دارند تا کمک های نهادهای کمک رسان را به سیلاب زدگان اخیر جلب کنند.
موراخیل دهقان درولسوالی جانی خیل پکتیا می گوید که همه کشتزارهایش در اثرسیلاب های اخیر تخریب شده است.
او از امارت اسلامی خواست تا به سیلاب زدگان کمک کند.
درپی این سیلاب ها ، صدها خانواده مجبور به ترک خانه های شان شدند.
مسوولان محلی می گویند برای شماری ازخانواده های آواره از سیلاب ، درولسوالی زرمت کمپ برای سرپناه موقت ساخته اند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا