اخبارتبصره و مرور بر مطبوعات

تخریب محیط زیست روند رو به رشد در افغانستان

تبصره کابل، ۱۶ جوزا ، باختر
حفاظت از محیط زیست که برای نسل امروز و نسل های بعدی تعریف ادامه حیات را دارد٬ یک امر حتمی برای هر شهروند است٬ باید وجایب خود را در این امر ملی یافت.
مبصر آژانس باختر مینگارد؛ دیروز ۱۵ جوزا مطابق به پنجم جون روز جهانی حفاظت از محیط زیست است و این در حالی است که افغانستان با چالش های زیادی در امر حفاظت از محیط زیست مواجه است٬ در عموم وضعيت محيط زيست در کشور نگران کننده است و محيط زيست ما هر روز بيشتر آلوده مي شود.
در آلودگی محیط زیست در کنار آن که عوامل طبیعی سهم مخرب خود را دارند٬ شهروندان هم در این نابسامانی ها دخیل اند وبلند تر از طبیعت در تخریب آن دخیل اند.
خشکسالی های مداوم٬ سیلاب ها٬ زلزله و سایر حوادث طبیعی در تخریب محیط زیست در افغانستان سهم دارند مگر سهم انسان ها بالاتر از اینها است٬ از گذشته هاي دور تاکنون انسان‌ ها براي رسيدن به آسايش و رفاه بيشتر سعي در تصاحب منابع زمين کرده اند٬ این مشکل در کشور ما به وضوح دیده میشود٬ در طول سال های اخیر٬ بخصوص بعد ازآن که تراکم جمعیت در شهر ها بیشتر شد٬ شهر ها هم به گونۀ یی بی روحیه و غیر معیاری رشد کردند٬ ساحات سبز به محلات رهایشی مبدل شد٬ جنگلات افغانستان برای مقاصد تجاری به گونه ظالمانه تخریب شده است٬ آبهای کشور به گونه که لازم است مدیریت نشده است کاریز ها و منابع آبی تخریب شدند.
در کنار آن جنگ و برخورد ظالمانه با حیات وحش که نسل بسیاری از حیوانات وحشی را در کشور یا منقرض کرده است و یا در حالی نابودی قرارداده است نیز بر ناهنجاری موجود در محیط زیست افزوده است .
واقعیت این است که افغانستان در جریان چهار دهه گذشته که ناهنجار ترین دوران حیات سیاسی را تجربه کرده است٬ بیشتر بیابانی شده است تحولات دهه های اخیر در کشور، شيوه‌ هاي زندگي بخش وسيعي از مردم را به ‌صورت ريشه ‌یي و اساسي تغيير داده است. در این مدت رجوع مردم به شهرها افزايش پيدا کرده است و بيشتر مردم به زندگي شهري و شهر نيشني روي آورده اند.
کابل و شهر های بزرگ دیگر کشور يکي از مقاصد اصلي بيشتري روستانيشنان و عودت کنندگان براي زندگي است٬ رجوع اکثری شهروندان کشور به شهر ها باعث افزايش جمعيت شده است و افزايش جمعيت هم يکي از عوامل آلودگي محيط زيست در کابل و شهر های دیگر به شمار مي رود٬ انبار شدن کثافات٬ و فعالیت های غیر معیاری اقتصادی در شهرها و همچنان ازدیاد وسایط نقلیه٬ استفاده از تیل و دیگر مواد سوختی بی کیفیت که همه عوامل برای تخریب محیط زیست در کشور بوده می توانند.
با تاَسف باید گفت که مشکل محیط زیستی در افغانستان وارد یک بحران شده است به گونه یی که این مشکل حادتر از جنگ و خطرناکتر از جنگ تعریف شده میتواند.
ازدیاد بیماران انواع امراض سرطانی٬ اض طرق تنفسی٬ قلبی و بیماری های دیگر بدون شک با حاد شدن مشکل محیط زیست در کشور پیوند دارند.
آنچه اسفبار است این است که مردم وجایب و مسئولیت های شان را در قبال مسایل مربوط به محیط زیست دارند فراموش کرده اند در حالی که حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند ، وظیفه عمومی تلقی می شود.
محيط زيست سالم يکي از حقوق طبيعي انسان ها است، اما تامين اين حق طبيعي و داشتن محيط زيست سالم هم به باشندگان کشور بر میگردد که باید در راه حفاظت از آن تلاش کنند و مسئولانه برخورد کنند
فراموش نشود که طبيعت و محيط زيست، يکي از هدایای گرانبهای خداوند عادل است و ادامه حيات انسان ها به آن وابسته است در حالی که آلودگي محيط زيست بر کيفيت و روند طبيعي زندگي انسان ها اثر مي گذارد و پيامدهاي زيان باري در پی دارد که باید متوجه آن بود. تحلیل سیاسی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا