(DR)اخبار(DR)جامعه

تدویر سمینار ی زیر نام مسئولیت جوانان در نظام اسلامی در پروان

چاریکار 19 حمل باختر
سمیناری زیرنام مسوولیت جوانان در نظام اسلامی در پوهنتون پروان برگزار شد.
این سمینار سه روزه امروز، برای محصلین پوهنحی های ده گانه پوهنتون پروان دایرشد.
ابتدا دکتور محمد عزیز کاظم، رئیس پوهنتون پروان درسخنانی ،نقش و مسئولیت جوانان را در استواری، پیشرفت و خودبسندگی نظام اسلامی مهم و ارزنده خواند.
دکتور کاظم، خطاب به محصلین اشتراک کننده گفت که جوانان باید بیشتر از گذشته تلاش کنند تا کشور ما بسوی آبادانی سوق داده شود . وی نقش نسل جوان و تحصیل کرده را درخصوص تحکیم پایه های نظام اسلامی موثر دانست.
رئیس پوهنتون پروان، تصریح کرد که این نهاد علمی به عنوان مرکز رُشد استعداد ها و ایجاد گر فضای خوب، برای راه اندازی سمینار های علمی، تحقیقی برنامه های زیادی روی دست دارد.
مولوی مهاجر غنی، آمر ارشاد و دعوت پوهنتون پروان گفت که در این سمینار سخنرانان ، به تشریح موضوعات اسلامی و نقش جوانان در آن خواهند پرداخت که برای امروز پوهنیار عبدالمعز عتیق، عضو کادر علمی پوهنحی شرعیات این نهاد سمینار ارایه کرد.ختم/باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا