صحت

تدویر کارگاه آموزشی برای واکسیناتوران درپنجشیر

شهربازارک 6 عقرب باختر
کارگاه آموزشی برای بیست تن واکسیناتوران  امروز درولایت  پنجشیر تدویر یافت.
این کارگاه  سه روزه تحت نام کیفیت ارقام از سوی ریاست صحت عامه ولایت  پنجشیر به هدف ظرفیت سازی واکسیناتوران درآن ولایت تدویر یافته است.
محمد ابراهیم حازم معاون صحت عامه پنجشیر گفت که درین کارگاه روش برخورد واکسیناتوران با خانواده ها، طریق استعمال دوا، خانه پری فرمه جات، شیوه راپور دهی و صحت ارقام از جمله موارد آموزشی  اند که برای بیست تن واکسیناتور طی سه روز آموزش داده خواهد شد.
وی افزود که این  واکسیناتوران  از بیست کلنیک صحی از هفت ولسوالی وبازارک مرکز پنجشیر درین برنامه شرکت دارند.ختم/ برمک

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا