اخباراقتصاد

تشکیل کمیسیون حفاظت از جنگلات پسته در بادغیس

قلعه نو،۱۵سرطان،باختر
به منظورحفاظت بهترازجنگلات پسته بادغیس دیروز نشستی تحت نظر معاون آن ولایت دایر گردید.
آخندزاده محب الله”اسد”معاون ولایت بادغیس دررابط به حفاظت جنگلات پسته که یکی ازمنابع ملی کشور محسوب میگردد صحبت نمود وکمیسیونی را متشکل ازنماینده گان ریاست زراعت،ریاست اطلاعات وفرهنگ،قومندانی امنیه،نماینده لوای الفاروق،څارندوالی،نماینده استخبارات ونماینده ریاست حج واوقاف تعیین کرد تا روی چگونگی حفاظت این جنگلات تدابیر حفاظتی را اتخاذ نمایند.
مفتی مولوی بازمحمد”سروری” رئیس اطلاعات فرهنگ وعضو این کمیسیون به آژانس باختر گفت که این کمیسیون به دو بخش تقسیم شده وبخشی ازاعضای آن به ولسوالی های بالامرغاب،مقر،دره بوم سفرکردند و تلاش دارند برای حفاظت از حاصلات جنگلات پسته که سرمایه ملی بشمار میرود تدابیری روی دست گیرند.
رئیس اطلاعات فرهنگ بادغیس از باشندگان مناطق یادشده خواست تادرحفظ حاصلات پسته که سرمایه تمام مردم کشور محسوب میگردد توجه داشته باشند وبااین کمیسیون همکاری نمایند. خالقیار

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا