جامعه

تطبیق پروژۀ آبیاری درپکتیا؛ آب هزارجریب کشتزارتامین می شود

شهرگردیز/۲۳ جوزا/ باختر
با تطبیق یک پروژۀ بزرگ آبیاری درپکتیا، انتظارمی رود آب مورد نیاز هزار جریب کشتزارتامین شود.
این پروژه شامل ساخت کانال آبیاری وبازسازی یک سربند درولسوالی سید کرم است.
وزارت احیاوانکشاف دهات می گوید که برای ساخت این پروژه، پنج ملیون وسه صد هزار افغانی هزینه می کند.
این وزارت باپخش خبرنامه یی می گوید که با ساخت این پروژه، آب مورد نیازیک هزار جریب کشتزار در ولسوالی سید کرم تامین می شود.
دهقانان تلاش برای ساخت این پروژۀ آبیاری را به فال نیک می گیرند ومی گویند دراختیار داشتن آب کافی، باعث رونق کشت وکارشان می شود.
قرار است این پروژۀ آبیاری تا شش ماه دیگر به بهره گیری سپرده شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا