(DR)اخبار(DR)اقتصادTOP(DR)

تفاهمنامه های همکاری میان وزارت امور مهاجرین و سه موسسه به امضا رسید

کابل12 سنبله باختر

به ارزش بیش از 358 هزار و 558 دالر امریکایی، تفاهم نامه های همکاری میان وزارت امور مهاجرین و سه موسسه امضا شد.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان امروز با نشر این خبر گفته است که به اساس تفاهم نامه یی که با موسسه جوانان برای تغییر مثبت در افغانستان به امضا رسید، نهاد مذکور 92 هزار و650 دالر را در تدویر برنامه ها ی آموزشی جهت ظرفیت سازی در بخش دسترسی به خدمات عامه، برای 430 نفر در ولایات کنر و ننگرهار بمصرف میرساند.

موسسه تعهد برای توانمند سازی و تغییر یکصد و 98 هزار و 908 دالر را در آموزش حرفه، تجارت های کوچک، آگاهی دهی درمورد فرصت ها ی  اقتصادی، ایجاد شوراهای محلی و ایجاد گروپ های تبادل نظر درمورد مسایل بیجاشده گان داخلی، برای 1922 نفر در ولایت کندز مصرف میکند.

به همین گونه کمیته آلمان برای اطفال مبلغ 67 هزار دالر را در توزیع مواد خوراکی و تدویر برنامه های آموزش حرفه برای 2 هزار و80 خانواده در ولایات ننگرهار و کابل بمصرف میرساند. تفاهم نامه های یاد شده توسط مولوی عبدالرحمن راشد معین مسلکی وزارت امور مهاجرین و نماینده های موسسات یاد شده به امضا رسید.بهزاد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا