اخبارجامعه

تلاش امارت اسلامی برای ایجاد واحد های نگهداری جنگلات درشرق افغانستان

جلال آباد، 16 جوزا ، باختر
امارت اسلامی برای نگهداری بهتر جنگلات افغانستان، دست به ایجاد واحد های ویژه می زند.
این اقدام ظاهرا درپی وقوع آتش سوزی درجنگلات نورستان، درشرق افغانستان شکل می گیرد؛ رویدادی که دامنه اش به جنگلات کنرهم کشید اما در نهایت با تلاش مسوولان، مهار شد.
هرچند ازدست داشتن افراد درآتش گرفتن این جنگلات ، گزارشی دردست نیست اما امارت اسلامی می خواهد واحد های تازه تشکیل شده جلو هرگونه آتش سوزی طبیعی وعمدی جنگلات درشرق کشوررا بگیرد.
مولوی صدراعظم معین وزارت زراعت وحاجی ملا محمد نعیم آخند والی ننگرهار دردیداری ، روی استقرارنیروهای مردمی برای نگهداری ازجنگلات گفت وگو کردند.
این واحد ها درکنار نیروهای امنیتی ، ازجنگلات که سرمایه های ملی خوانده می شود، محافظت خواهند کرد.
ازاین میان، تنها برای حفاظت ازجنگلات ننگرهار، واحد صد نفری متشکل ازکارکنان اداره های مختلف ایجاد می شود.
قرار است دراین واحد ها به بزرگان قومی ومحل نیز سهم داده شود.
شرق وجنوب شرق افغانستان دارای جنگلات زیادی است.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا