اخباراقتصاد

تلاش امارت اسلامی به تامین آب و انرژی شهروندان نیمروز

 

تلاش امارت اسلامی به تامین آب و انرژی شهروندان نیمروز

زرنج، 11 میزان، باختر

امارت اسلامی تلاش ها را برای تامین آب و انرژی شهروندان نیمروز شدت بخشیده است.

قرار است این هدف با ازسرگیری قسمت های باقیمانده ی پروژه های آبرسانی و نیز بند کمال خان تحقق یابد.

ملاعبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی وآب در دیدار با والی نیمروز گفت که امارت اسلامی در پی تکمیل پروژه های باقی مانده ی آبرسانی وآبیاری و نیز تامین انرژی به شهروندان نیمروزاست.

در حال حاضر کمتراز ده درصد شهروندان نیمروز به آب آشامیدنی پاک دسترسی دارند و درکنار این، دهقانان از کمبود آب برای کشت وکارشان رنج می برند.

مشکل نبود آب آشامیدنی در نیمروز دهه هاست دامنگیرشهروندان این ولایت است؛ تا جایی که بیشتر مردم آب نوشیدنی را با مشکل های زیاد وحتی با پول تامین می کنند.

عدم دسترسی بیشترین شهروندان نیمروز به انرژی نیز ازچالش های عمده ی مردم است.

نجیب الله رفیع الله والی نیمروز در دیدار با سرپرست وزارت انرژی وآب از تلاش امارت اسلامی در راستای تامین آب نوشیدنی و زراعتی و نیز انرژی شهروندان سپاسگزاری کردوگفت که فضا برای تطبیق هرنوع پروژه ی انکشافی درنیمروز فراهم است.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا