اخبارجامعه

تلاش برای تامین آب صدها جریب کشتزاردرپکتیا

شهرگردیز2 میزان باختر
تلاش ها برای تامین آب صدها جریب کشتزاردرپکتیا آغازشده است.
قرار است با پاککاری و بازسازی دوکانال آبیاری درحومه های شهرگردیز، این کشتزارها آبیاری شود.
قرار است نزدیک به نه هزاردالر صرف پاککاری وبازسازی این دوکانال شود.
یک مسوول حوزه ی دریایی فرعی پکتیا به آژانس باخترگفت که با پاککاری وبازسازی این دو کانال، یک هزاروسه صدو پنجاه جریب کشتزارمجال آبیاری می یابد.
دهقانان ازتلاش ها برای تامین آب کشتزارهای شان استقبال کردند وآن را باعث رونق کشت وکارشان خواندند.
قرار است دست کم دونیم ماه بعد این پروژه ها به بهره گیری دهقانان سپرده شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا