(DR)اخبار(DR)جامعه

تلاش برای رشد باغداری درکندز

شهرکندز10 ثورباختر
تلاش ها برای رشد صنعت باغداری در کندز افزایش یافته است.
درچارچوب این تلاش ها، برای ده ها باغ دار در کندز، لوازم تاسیس باغچه های خانگی توزیع شد.
اداره زراعت کندز با پخش خبرنامه یی می گوید که با دستگیری باغ داران ، درپی رشد صنعت باغداری ، افزایش تولید سبزیجات و میوه و نیز اشتغال زایی به خانواده های فقیر به ویژه زنان است.‌
درین دور، یک صدوهفتاد وهشت خانواده باغ دار وسایل ساخت باغچه دریافت کردند.
ریاست زراعت کندز می گوید که می کوشد تا در کناراین، روند آگهی دهی از شیوه های نوین باغ داری به باغ داران را ادامه دهد. ختم/ باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا