اخبارجامعه

تلاش برای رفع کشیدگی باشندگان هم مرز بلخ و سرپل بر سرزمین

سرپل/ 17 حمل /باختر
تلاش ها برای رفع کشیدگی باشندگان یک ساحۀ هم مرز میان سرپل و بلخ شدت گرفته است.
دو طرف سالهاست برسرمالکیت زمین هایی درروستای شغنان که گفته می شود حد فاصل میان بلخ وسرپل است، باهم در کشمکش اند.
یک منبع محلی درسرپل به آژانس باخترگفت که درحال حاضر با سفر والیان سرپل وبلخ به ساحه و گفت وگو با بزرگان محل، کشیدگی دوطرف کاهش یافته است.
قرار است برای رفع کلی این کشیدگی، گروه بررسی کنندۀ مسلکی به ساحه برود و حد و حدود دوطرف را مشخص کند.
محمد یعقوب عبدالرحمان اکه ومولوی قدرت الله ابوحمزه والیان سرپل وبلخ هنگام گفت وگو با بزرگان محل، ازآنان خواستند تا رفع کلی کشیدگی شان ازسوی گروه بررسی کننده، خویشتن داری به خرج دهند ورنه با برخورد قانونی مواجه می شوند. محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا