جامعه

تلاش برای پرورش و ترویج بانس در ننگرهار

شهرجلال آباد 7 اسد باختر
تلاش ها برای ترویج کشت وترویج پرورش بانس درولایت ننگرهار افزایش  یافته است.
حکومت می خواهد با ترویج این  درخت در محل های با آب و هوای مساعد ، کشور را به سوی خود بسندگی در این زمینه برساند.
از بانس در ساخت زینه و صنایع چوبی استفاده می شود.
درگام نخست قرار است کشت بانس در ولسوالی کامه گسترش یابد.
وزارت زراعت ومالداری از راه آموزش کشاورزان در زمینه کشت پیشرفته بانس ، آنان را آموزش می دهد.
ازسویی هم وزارت احیا وا نکشاف دهات با ساخت فابریکه  پروسس بانس اقدام خواهد کرد.
ساخت این فابریکه چهار ملیون افغانی هزینه خواهد داشت.
مجیب الرحمان ضیا رییس احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که این فابریکه در ولسوالی کامه ساخته می شود تا بانس های تولید شده در کشتزار های آن ولسوالی درآن پروسس و آماده فرستادن به بازار های داخلی شود.
گفته می شود با ساخت این فابریکه صدها کشاورز و کارگر مشغول به کار می شوند.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

دکمه بازگشت به بالا