اخباراقتصاد

تلاش ریاست زراعت ومالداری قندهاربه افزایش تولیدات ماهی

شهرقندهار،23 عقرب، باختر
ریاست زراعت ومالداری قندهار، تلاش ها را برای افزایش میزان تولیدات ماهی آغازکرده است.
این اداره، به کمک نهاد های کمک رسان، برای صدها فارم ماهی ، خوراکه ی حیوانی و ابزارماهی گیری وماهی پروری درقندهار، اهدا کرد.
مولوی محمودمظلوم رییس زراعت ومالداری قندهاربه آژانس باخترگفت که دراین دوربرای یک صدو پنجاه ودو فارم ماهی پروری، خوراکه ی حیوانی و ابزاری برای ماهی گیری وماهی پروری، توزیع می شود.
روند توزیع این کمک ها ازامروزآغازشده است وقرار است سه روز را دربر گیرد. ختم/باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا