اخبارامنیت

تمام راه های قاچاق انسان در نیمروز مسدود شد

زرنج، ۱۹ جوزا، باختر
صدها مسافر افغان که قصد رفتن به ایران را از راه قاچاق داشتند، از رفتن آنان به ایران جلوگیری شد.
ملا محمد ابراهیم “حاجی هیواد” قومندان کندک پنجم سرحدی نیمروز به آژانس باختر گفت، که منسوبان سرحدی نیمروز تمام راه های غیر قانونی قاچاق انسان به ایران را مسدود کرده است.
وی هدف از این کار را حفاظت سر و مال هموطنان که بگونۀ قاچاق از کشور خارج می شوند، مسدود عنوان کرد و گفت که هیچ افغان اجازه خارج شدن غیر قانونی از کشور را ندارد. گفتنی است که روز گذشته، ده ها مسافر که قصد رفتن به ایران را از راه قاچاق داشتند، توسط منسوبان آمریت حوزه سوم امنیتی شهر زرنج، جلوگیری به عمل آمد.
محفوظ حمیدی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا