اخبارصحت

تهداب گذاری یک شفاخانه درمرکزپکتیا

گردیز/5 جدی/ باختر

درشهرگردیز مرکزپکتیا ، یک شفاخانه ساخته می شود.

این شفاخانه قرار است به هزینۀ چهارصد هزاردالرامریکایی، برابربا معیارهای صحی ساخته شود.

درتاسیسات این شفاخانه، بخش های داخله، جراحی ، اطفال و نسایی وولادی درنظر گرفته شده است.

نهاد خیریه قمرهزینۀ ساخت این شفاخانه را می پردازد.

این شفاخانه قرار است پس ازساخت، مجهز با دستگاه های پیشرفته طبی شود.

یک منبع ریاست صحت عامه پکتیا به آژانس باخترگفت که آنان آماده گماشتن کارکنان صحی برای این شفاخانه اند.

این شفاخانه درکنار داشتن ده ها بستر، روزانه توانایی ارائه خدمات درمانی به صدها شهروند پکتیا را داراخواهد بود.

مسوولان می گویند که کارساخت این شفاخانه تا بهار سال آینده تکمیل خواهد شد.ختم/م-ا

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا