اخباراقتصاد

توزیع تخم های اصلاح شده وخوراکه ی حیوانی به هزاران دهقان ومالداردر بامیان

شهربامیان4 میزان باختر

هزاران دهقان ومالداردربامیان، تخم اصلاح شده ی بذری وخوراکه ی حیوانی دیروز دریافت کردند.

سازمان خوراکه وزراعت جهان می گوید که برای تقویت زراعت ومالداری دربامیان، پروژه یی را روی دست گرفته است.

این پروژه ، تقویت وحمایت از زراعت ومالداری در بامیان است.

مولوی ذبیح الله رب دوست رییس زراعت، آبیاری ومالداری بامیان به آژانس باخترگفت که دراین دور سه هزار دهقان ومالدار ازحمایت های سازمان خوراکه وزراعت جهان بهره مند شدند.

دراین دور، هردهقان  یک صد کیلوگرام کود کیمیایی سفید وسیاه و هرمالدار دوصد کیلوگرام خوراکه ی حیوانی دریافت کرد.

دهقانان ومالداران ازحمایت سازمان خوراکه وزراعت جهان ابرازخورسندی کردند وگفتند که این کار کاروبار شان را رونق می بخشد.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا