اخبارجامعه

توزیع مواد غذایی به هزاران خانواده نیازمند درکندز

شهرکندز13 دلو باختر
هزاران خانواده ی نیازمند، در مرکزو ولسوالی خان آباد کندز، مواد غذایی دریافت کردند.
این مواد را سازمان غذایی جهان تهیه دیده و به همکاری ریاست احیا وانکشاف دهات کندز، امروز توزیع شد.
ریاست احیا وانکشاف دهات کندزبا پخش خبرنامه یی می گوید که دراین دور، هفده هزاروپنج صدو سی خانواده ی نادارازمرکز وولسوالی خان آباد آرد، روغن، لوبیا ، نمک دریافت کردند.همنوا/باختر

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا