اخبارآموزش

توزیع چهارصد جلد کتاب، برای جوانان دربادغیس

 

قلعه نو، 3 جدی، باختر

مرکز معلومات افغانستان، چهارصد جلد کتاب مختلف النوع را به همکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ بادغیس، برای جوانان وکودکان علاقمند، توزیع کرد.

خبرنگار محلی آژانس باختر گزارش داد که آخندزاده مولوی مطیع الله”متقی”رئیس اطلاعات وفرهنگ بادغیس، با قدردانی ازمرکزمعلومات افغانستان گفت که جوانان وعلاقمندان کتاب به خاطر بلند بردن سطح دانش شان ونهادینه سازی مطالعه درجامعه تلاش کنند.

همچنان رئیس اطلاعات وفرهنگ بادغیس، ازهمه تجاران وکسانیکه توانایی مالی دارند، تقاضا کرد که به خاطر غنامندی کتابخانه عامه کتاب مساعدت کنند. ایوبی/شریفی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا