سیاست

ثبت نود و پنج مورد شکایت از روند برگزاری انتخابات دربامیان

شهربامیان 3 عقرب باختر
نود و پنج مورد شکایت از روند برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان درولایت بامیان به ثبت رسیده است.
این شکایت ها از سوی شهروندان ، نامزدان و نهاد های ناظر انتخابات به کمسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی ارایه شده است.
یک مسوول کمسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی ولایت بامیان به آژانس باخترگفت که نود و پنج مورد شکایت از روند برگزاری انتخابات مجلس نماینده گان به آنان رسیده است.
اوگفت که بیشتر این شکایت ها مستند است.
بیشتر این شکایت ها ، سو استفاده برخی کارکنان کمسیون به نفع نامزد مشخص ، نقش زور مندان در پرکردن صندوق ها ، دیر ویا نه بازشدن برخی مراکز رای ، عدم آشنایی شهروندان وکارمندان کمسیون انتخابات به دستگاه انگشت نگاری است.
این شکایت ها قرار است درکنار هزاران شکایت دیگر برروند برگزاری انتخابات ازسوی کمسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی بررسی شود.ختم/ابوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

Leave a Reply

Your email address will not be published.

دکمه بازگشت به بالا